ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ လုပ္ငန္း အခုတစ္ရာေက်ာ္သည္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အတူတူ ေဆြးေႏြးေလ့လာ

2018-06-12 10:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူူနန္ျပည္နယ္ ျပည့္သူ႔အစုိးရ ထုိင္ဝမ္းေရးရာရံုး၊ ယူနန္ျပည္နယ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း ဌာန၊ ယူနန္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး စာသင္ေက်ာင္းတုိ႔သည္ ပူးေပါင္းၿပီး ဦးစီးက်င္းပသည့္ “ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာ အေခ်ာကုိင္ျခင္း၊ အဆန္းထြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဖုိရမ္”ကုိ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္၊ ယူနန္၊ ထုိင္ဝမ္းမွ လာေသာ လုပ္ငန္း အခုတစ္ရာေက်ာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ “လုပ္ငန္းအာကာသ ခ်ဲ႕တြင္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အလင္းဆံုေပးျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေရးႏွင့္ ေလ့လာေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဖုိရမ္ေပၚတြင္ ဧည့္သည္ေတာ္ႏွင့္ စည္းေဝးပါဝင္သည့္ ပါရဂူမ်ားသည္ “ယူနန္ ဥယ်ာဥ္ျခံ စုိက္ပ်ဳိးျပဳစုေရး လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနႏွင့္ စဥ္းစားျခင္း” “ထုိင္ဝမ္ အစားအစာလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၏ အေတြ႕အၾကံဳ” စသည္တုိ႔ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းေပၚလစီ၊ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေတြ႕အၾကံဳ၊ အစားအစာ အေခ်ာကုိင္ေရး အဆန္းထြင္ျခင္း၊ အတတ္ပညာ အသံုးျပဳေရး အမႈပံုစံ စေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္း အခုတစ္ရာေက်ာ္သည္ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ပန္းမန္၊ သစ္သီးသစ္ႏံွ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အခံြမာအသီး၊ တရုတ္ရုိးရာတုိင္းရင္းေဆး ကုန္ၾကမ္း၊ ေကာ္ဖီ၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ႏွင့္ ၾကက္ဘဲငွက္ အေရးႀကီးလုပ္ငန္း (၈)ခု၏ အစားအစာ အေခ်ာကုိင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နက္႐ႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ကုန္ထြက္လုပ္ျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၏ အခြင့္သစ္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္ကုိ ခ်ဲ႕တြင္ၾကပါသည္။

ဤအႀကိမ္ဖုိရမ္တြင္ ယူနန္ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစြမ္းသတိၲရွိ အစားအစာ ေလ့လာျခင္း၊ အရည္အသြးေကာင္းမြန္သည့္ ဝက္သားထြက္ကုန္ပစၥည္း ေလ့လာျခင္း၊ သစ္ခြေမႊးမ်ဳိး ထြက္ကုန္ပစၥည္း ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ သံုးခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ပါသည္။

ဖုိရမ္က်င္းပရာတြင္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ထူးျခားခ်က္ရွိ အစားအစာ ျပပြဲကုိလည္း က်င္းပ ခဲ့ပါသည္၊ ယူနန္ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ လုပ္ငန္းအခု(၄၀)သည္ ထူးျခားခ်က္ရွိ အစားအစာ အမ်ဳိးတစ္ရာေက်ာ္ကုိ ျပသ ခဲ့ပါသည္၊ ၎အနက္၊ ထုိင္ဝမ္မွလာေသာ နာနတ္ယုိမုန႔္၊ ၾသဂဲနစ္ဆန္နီမုန႔္ စသည့္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဂရုတ္စုိက္ေပး၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားသည့္ ထူးျခားခ်က္ရွိ သယံဇာတပစၥည္းႏွင့္ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ပန္းမန္၊ တရုတ္ရုိးရာတုိင္းရင္းေဆး ကုန္ၾကမ္း စေသာ အေခ်ာကုိင္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ထုိင္ဝမ္ဧည့္သည္ မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္