ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ “Zheng He Cup” ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ဓာတ္ပံုလက္ရာမ်ားကုိ စုစည္းေန

2018-06-12 15:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

56613_500x500

56614_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ “Zheng He Cup” ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၈ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ဓာတ္ပံုလက္ရာ အခ်ပ္(၂၆၀)ေက်ာ္ကုိ လက္ခံရရွိ ခဲ့ပါၿပီ၊ အေၾကာင္းအရာသည္ ႐ႈခင္း၊ လူမႈေရး၊ သမုိင္း စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၏ ဓာတ္ပံုလက္ရာ စုစည္းခ်ိန္သည္ ဇူလုိင္လ ၂ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ဓာတ္ပံုရုိက္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င့္နင္ေဒသတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရး အႏွစ္(၄၀)ျပည့္အတြင္း ျဖစ္ပြားလာသည့္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလူမႈေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အဓိက ျပသမည္။ ဓာတ္ပံုလက္ရာမ်ားသည္ အႏုပညာလကၡဏာ ရွိၿပီး အတြင္းအႏွစ္သာရ ရွိ၍ က်င့္နင္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရး ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုေဟာင္း ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ေခတ္မီဓာတ္ပံုလက္ရာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆုတစ္ခု၊ ဆုခ်ီးေငြ အယြမ္(၅၀၀၀)၊ ဒုတိယဆုႏွစ္ခု၊ ဆုခ်ီးေငြ အယြမ္ (၂၀၀၀)၊ တတိယဆုသံုးခု၊ ဆုခ်ီးေငြ အယြမ္ (၁၀၀၀) စီစဥ္မည္၊ ထုိ႔ျပင္ ဆုခ်ီးေငြ အယြမ္(၂၀၀) ခ်ီးျမႇင့္သည့္ က်င့္နင္ေဒသ အေလးဂရုျပဳဆု မ်ားစြာစီစဥ္ ထားပါသည္၊ စုစုေပါင္း ဆုခ်ီးေငြသည္ အယြမ္တစ္ေသာင္း ေက်ာ္လြန္မည္။

56615_500x500

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ဓာတ္ပံုလက္ရာမ်ားကုိ အီးေမးလ္ 3241583776@qq.com သုိ႔ေပးပုိ႔ကာ စာသားရွင္းျပခ်က္၊ ဓာတ္ပံုရုိက္သူ၏ အမည္စစ္၊ အသက္အရြယ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ QQ သုိ႔မဟုတ္ Wechat နံပါတ္ စသည့္ အေျခခံ သတင္းမ်ားကုိ ပါဝင္ရမည္။ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာ သိခ်င္ပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၆) ၀၈၇၁-၆၅၃၉၀၁၀၁ ဆက္ၿပီး ေမးျမန္း ႏုိင္ပါသည္။

Kunming Information Hub ဝက္ဘ္ဆုိက္ ေအာက္မွ စုိင္လံုဝက္ဘ္ဆုိက္ (http://www.clzg.cn) ကုိ မွတ္တမ္းတင္ ေဆာင္းပါးေရးသားခ်ိန္ “Zheng He Cup ဓာတ္ပံုရုိင္ျခင္း” အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖည့္ထည့္ ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရာပုိ႔ ႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာ သိခ်င္ပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၆) ၀၈၇၁-၆၅၃၆၄၀၄၅ ဆက္ၿပီး ေမးျမန္း ႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္