လိက်န္းၿမိဳ႕ ယုိလြန္ဆီးႏွင္းေတာင္တြင္ ေႏြရာသီႏွင္း က်ၿပီး ေရခဲျမစ္ဥယ်ာဥ္ ဆီးႏွင္းမ်ားျဖဴေဖြးေဖြး

2018-06-05 09:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

20180605112637UKX8LK

2018060511263792RD7L

2018060511263818GHWQ

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  လိက်န္းၿမိဳ႕သည္ ဇြန္လတြင္ မုိးရာသီး ၀င္ေရာက္ၿပီး ၿမီဳ႕ထဲ တစ္ပတ္လံုး မုိးက်ကာ အပူဒီဂရီလည္း နည္းနည္းက်ဆင္း ယုိလြန္ဆီးႏွင္းေတာင္ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ႏွင္းကုိ စတင္က်ပါသည္။

ႏွင္းက်ျခင္းကုိ ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ရပ္နားၿပီး ျဖဴေဖြးေဖြးသည့္ ႏွင္းမ်ားသည္ ေရခဲျမစ္ဥယ်ာဥ္ကုိ ဖံုးလႊမ္းပါသည္။ၿမိဳ႕ထဲ မုိးက်ျခင္း၊ ယုိလြန္ဆီးႏွင္းေတာင္ ႏွင္းက်ျခင္းသည္ လိက်န္းၿမိဳ႕တြင္ မၾကာခဏေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အထူသျဖင့္ ယုိလြန္ေတာင္တြင္ တစ္ေန႔သည္ ေလးရာသီး၏ ႐ႈခင္းကုိ ႐ႈစားႏုိင္ပါသည္။

2018060511263773QARK

20180605112637E8566U

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္