ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ အျမဳေတ ယဥ္ေက်းမႈဖုိရမ္ကုိ က်င္းပမည္

2018-05-21 16:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္ လက္ဖက္ေျခာက္ အသင္းသည္ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ အျမဳေတ ယဥ္ေက်းမႈဖုိရမ္ကုိ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆာင္ပန္းနား ျပည္နယ္ခြဲ၌ က်င္းပမည္။ ဖုိရမ္က်င္းပခ်ိန္အတြင္း ဆယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္းမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္သူမ်ားသည္ သိပံၸနည္းက်၊ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ရင္းျပခ်က္ျဖင့္ “ရာေပါင္းမ်ားစြာ လက္ဖက္ေျခာက္”၏ အစစ္ႏွင့္ အတု၊ ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္ပင္မွ လက္ဖက္ေျခာက္၏ တန္ဖုိးစနစ္ စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္၍ လုပ္ငန္း၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ ေရွေဖြၿပီး ဖူအယ္ လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ အဖက္ဖက္ ေရွးလင္းေျပာျပမည္။

ဦးစီးက်င္းပသူ၏ မိတ္ဆက္ျခင္းအရ ဤအႀကိမ္ဖုိရမ္ကုိ ပါဝင္လာေသာ ဖူအယ္ လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္းမွ နာမည္ေက်ာ္သူ၊ ကြၽမ္းက်င္သူ အေယာက္ ဆယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္