“ေရာင္စံုတိမ္ဖလား” ယူနန္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာ၏ လက္ရာျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပမည္

2018-05-16 15:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၄ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္၊ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ “ေရာင္စံုတိမ္ဖလား” ယူနန္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာ့ လက္ရာျပပြဲကုိလည္း ျပသေရးစင္တာ ျပတုိက္နံပါတ္(၁)၌ တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပမည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာ မ်ား၏ ေကာင္းမြန္လွပေသာ လက္ရာႏွင့္ ဟံုလံုေက်ာက္၊ နန္ဟံုမဟူရာ၊ ပယင္း စေသာ အဖုိးတန္လွသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မ်ားကုိ ၾကည့္ႏုိင္မည္။

ေမလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္းမွ ဇြန္လ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္းအထိ၊ လႈပ္ရွားမႈ ဖြဲ႕စည္းေကာ္မတီသည္ သီးျခားအဖြဲ႕ကုိ ကူမင္း၊ ေပါင္စမ္း၊ ထိန္ခြၽန္း၊ လံုလ်င္၊ မန္စီ၊ ေရႊလီ၊ ယင္က်န္း စသည့္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုလက္ရာ တီထြင္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာ မ်ားကုိ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ျပပြဲပါဝင္ရန္ လက္ရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္မည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ ဖြဲ႕စည္းေကာ္မတီသည္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပပြဲပါဝင္သည့္ ခလက္ရာစလံုးကုိ ေရြးခ်ယ္ အကဲျဖတ္မည္။ ေရႊဆုရသူ(၁၀)ေယာက္၊ ေငြဆုရသူ အယာက္(၂၀)ေယာက္၊ ေၾကးဆုရသူ အေယာက္(၃၀)ႏွင့္ ထူးခြၽန္ဆုရသူ အေယာက္(၄၀)တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္မည္၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ လက္ရာျပပြဲ၏ ပထမရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ၍ ဆုရလက္ရာႏွင့္ ျပပြဲပါဝင္သည့္ လက္ရာမ်ားကုိ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ျပသမည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ “ေရာင္စံုတိမ္ဖလား” ယူနန္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာ့ လက္ရာျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းေကာ္မတီသည္ ကုန္သည္ ေစ်းေခၚဖိတ္ၾကား ျခင္းအားျဖင့္ ယူနန္၊ ကြန္တြန္း၊ ပီကင္း၊ ရွန္ဟုိင္း၊ က်န္းစူး၊ ဟယ္နန္၊ ဖူက်န႔္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာက္၊ ထုိင္ဝမ္ေဒသႏွင့္ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ စသည့္ႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုလက္ရာႏွင့္ ေက်ာက္မ်ာက္ရတနာ၊ အဆင္တန္ဆာမ်ားကုိ တုိင္ေဆာင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္း ျပသ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ခရီသည္မ်ား၊ ဝယ္သူမ်ား၏ ကုန္ဝယ္ျခင္း လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းမည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ဖြဲ႕စည္းေတာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ကြၽမ္းက်င္သူ၊ ကုန္သည္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ တစ္ခ်ဳိ႕ နာမည္ေက်ာ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာ မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ယူနန္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာႏွင့္ မီဒီယာ ေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ယူနန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ထိပ္တန္းဖုိရမ္ကုိ က်င္းပ၍ ယူနန္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လက္ရာမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီၿပီး အခု ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၏ အဆန္ထြင္ အျပဳအမႈကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ “ေရာင္စံုတိမ္ဖလား” ယူနန္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပုဆရာ့ လက္ရာျပပြဲကုိ (၆)ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲ၏ ေခါင္းစဥ္သည္ “အဆန္းထြင္ျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္း၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး” ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္