ကူမင္းၿမိဳ႕ ပထမအသုတ္ မႈိသည္ ေစ်းတြင္ မ်ားမ်ား စတင္ေရာင္းခ်၊ Boletus တစ္ကီလုိဂရမ္သည္ အယြမ္(၅၀)မွ (၂၂၀)အထိ ေရာင္းခ်

2018-05-15 10:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1_副本

2_副本

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ပထမအသုတ္မႈိသည္ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်၍ အခုတေလာ Boletus သည္ မ်ားမ်ား ေရာင္းခ်ပါသည္။ ယူနန္ေစြမုဟြား ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာတြင္ Boletus ၏ အရည္အေသြးသည္ ေကာင္းမြန္၍ ေစ်းလည္းခ်ဳိၿပီး တစ္ကီလုိဂရမ္သည္ အယြမ္(၅၀)မွ (၂၂၀)အထိ လုိပါသည္။

ယူနန္ေစြမုဟြား ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ၌ ကုန္ေသးသည္မ်ားသည္ Boletuse၊ Agaricus deliciosus၊ မႈိဦးနက္ စသည္တုိ႔ကုိ ေရာင္းခ်ပါသည္။ အခုတေလာ မုိးေရဖုိလံုၿပီး ေပါင္းစမ္း၊ ခ်ဴ႐ံႈ စသည့္ေနရာမွ မႈိ၏ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ တုိးတက္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသည္ က်ဆင္းလာေသာေၾကာင့္ ေမလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ Boletus luridus တစ္ကီလုိဂရမ္သည္ အယြမ္(၂၈၀) ေရာင္းခ်ႏုိင္ၿပီး အခုသည္ေတာ့ အယြမ္(၂၀၀)သာ ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ Boletus albus Peck၊ Boletus aereus၊ Boletus edulisတုိ႔၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၅၀)မွ (၁၀၀)အထိ ေရာင္းခ်၍ ေစ်းသည္ ပုိခ်ဳိပါေၾကာင္း၊ ေတာမႈိထဲမွ “မူးမ်ဳိးမတ္ႏြယ္” ျဖစ္ေသာ မႈိဦးနက္သည္ ဧၿပီလတြင္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၁၆၀၀) ေရာင္းခ်ႏုိင္ သုိ႔ေသာ္လည္း အခု အယြမ္(၅၀၀)မွ (၆၀၀)အထိ က်ဆင္းလာေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္၊ Boletus luridus သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၇၀၀)ေရာင္းခ်ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အယြမ္(၅၈၀) ေရာင္းခ် အခု အယြမ္(၅၀)မွ (၂၂၀)အထိ က်ဆင္းလာၿပီး ေစ်းသည္ ပုိခ်ဳိပါေၾကာင္း ဟု ကုန္ေသးသည္ တစ္ေယာက္သည္ သတင္းေထာက္ကုိ ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

ေစ်းတြင္းBoletus၏ ကုန္သြင္းျခင္း အေရအတြက္သည္ ေမလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ (၅)တန္ခန႔္ ရွိၿပီး ေရွ႕သံုးေလးငါးရက္ထက္ တုိးတက္၍ ေစ်းပုိခ်ဳိၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းပါသည္ ဟု ယူနန္ေစြမုဟြား ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ခ်မ္အုိက္လစ္သည္ ေျပားၾကား ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္