တံတားခင္းၿပီး အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး တုိးျမႇင့္သည္ ဟုကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးေစာဘုိင္သည္ ေျပာၾကား

2018-05-10 17:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးေစာဘုိင္သည္ သတင္းယူစဥ္က “ကြၽန္ေတာ္က တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လာၿပီးေတာ့ တက္ေရာက္တဲ့ ပထမဦးဆံုးျပပြဲက စတုတၳအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ကုန္စည္ျပပြဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ စြဲမွတ္ထင္ဟပ္ခ်က္က နက္႐ႈိင္းလွပါတယ္။”ဟု ျပပြဲႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စြဲမွတ္ထင္ဟပ္ခ်က္ကုိ ေျပာၾကား၍ ေနာက္ေနာင္ ျပပြဲ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ အားရပါးရေျပာ ခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမ ဆက္စပ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ႀကိမ္ေပါင္းမ်ား လွပါသည္။ တရုတ္- ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ကူမင္းကုန္စည္ျပပြဲသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တခါးဖြင့္ေရး ပါလာေသာ အခါအခြင့္သစ္ကုိ ျပသ၍ တရုတ္ျမန္မာ ပူးေပါင္းရြက္ေရး အတြက္ အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မႈ ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ေဆာက္ပါသည္။ ဤျပပြဲမွတစ္ဆင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ပုိမုိနက္႐ႈိင္းလာ၍ ေအာင္မင္မႈ မ်ားမ်ားရရွိပါသည္။ ျပပြဲ၏ပမာဏ ႀကီးမား၍ လႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္းအရာသည္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝသည္ဟု ဦးေစာဘုိင္သည္ ေျပာၾကားပါသည္။

ျပပြဲတစ္ႀကိမ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးမ်ား အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစပါသည္။ ဦးေစာဘုိင္သည္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ကုန္စည္ျပပြဲ၏ အေရးႀကီးသည့္ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈကုိ အတုိင္းထက္အလြန္ အတည္ျပဳပါသည္။ သူသည္ ႏွစ္တုိင္း ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ပါဝင္ျပသသူမ်ားသည္ စုစည္းၿပီး ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ျခင္းအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ပုိမုိမ်ားျပား လာပါသည္ဟု ယူဆပါသည္။

“ယူနန္ျပည္နယ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ မေရာက္မီ ယူနန္ျပည္နယ္ကုိ (၃)ခါ ေရာက္ဖူးတယ္။” အခုအထိ၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ေရာက္ဖူးေသာ ဦးေစာဘုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရး ေအာင္မင္မႈမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဳး၍ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ နယ္နိမိတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တန္ဖုိးထားခ်ီးက်ဴးပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ပဥၥမအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္းကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဤႏွစ္ ဇြန္လ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပမည္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ တပ္မံစုစည္း၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္ ပါရွိၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အခါအခြင့္သစ္ကုိ အတူတူခံစား ပါသည္။ ဦးေစာဘ္ုင္သည္ ဤျပပြဲသည္ တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရး (၄၀)ျပည့္ႏွစ္တြင္ သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ တံတားဆက္လက္ခင္း၍ ပုိမ်ားေသာနယ္ပယ္မွ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး ကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး တရုတ္ျမန္မာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကုိ တုိးျမႇင့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္