ေတာရုိင္းကူ႐ႉမႈိကုိ (၂)လၾကာ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်၊ အႀကီးဆံုးေစ်းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င္ အယြမ္(၁၃၀)ျဖစ္

2018-03-28 11:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တစ္ႏွစ္ ယူနန္ေတာမႈိထဲတြင္ ကူ႐ႉမႈိသည္ အေစာဆံုး ေရာင္းခ်ေသာ ေတာမႈိျဖစ္၍ လူေတြသည္ အႀကိဳက္ဆံုးေသာ ေတာမႈိတစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကူ႐ႉမႈိသည္ အဆိပ္မပါၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျခင္း၊ စြပ္ျပဳတ္ျခင္း၊ က်ဳိျခင္းျဖင့္ ခ်က္ႏုိင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ေႏြးဦးသစ္စၿပီးေနာက္ ပထမအသုတ္ ေတာရုိင္းကူ႐ႉမႈိကုိ စတင္ေရာင္းခ်ပါၿပီ၊ ေစ်းသည္ နည္းနည္းႀကီး ေသာ္လည္း ဤႏွစ္ ေတာရုိင္းကူ႐ႉမႈိ၏ စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ (၂)လခန႔္ၾကာ ပုိေစာပါသည္ဟု သတင္းေထာက္သည္ ယူနန္ မုေစြဟြား ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာမွ အခုတေလာ သိရွိရပါသည္။

0023244aae111c1be39801

ေစ်းထဲတြင္ အခုေရာင္းခ်ေနေသာ ကူ႐ႉမႈိမ်ားသည္ ေကြ႕က်ဴးႏွင့္ ဟူေဘျပည္နယ္တုိ႔မွ ထြက္လာ၍ အေရအတြက္မမ်ားၿပီး တစ္ကလုိဂီရမ္လွ်င္ အယြမ္(၉၀)မွ (၁၃၀)အထိ ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ တူညီေနပါသည္။ အရည္အေသြးၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္ပ ေႏြးဦးသစ္စ ကူ႐ႉမႈိမ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းသည္ မဟုတ္ဘူး။ ဤႏွစ္ ကူ႐ႉမႈိ ႀကိဳတင္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ရာသီဥတုႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မ်ားမ်ားရွိပါသည္၊ ဤႏွစ္တြင္ ေတာမႈိသည္ အထြက္ေကာင္းေသာႏွစ္ကုိ ႀကိဳဆုိလာမည္ ဟုခန႔္မွန္းပါသည္။

သာမန္အားျဖင့္ ကူ႐ႉမႈိကုိ ဧၿပီလကုန္မွ ေမလစအထိ စတင္ေရာင္းခ် လ်က္ရွိသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ကူ႐ႉမႈိ၏ ရွင္သန္ခ်ိန္သည္ ပုိမုိရွည္ၾကာၿပီး ဧၿပီလကုန္မွ ႏုိဝင္ဘာလအထိ ျပည္တြင္းေနရာအသီးသီး၌ ရင့္က်က္သည့္ ကူ႐ႉမႈိမ်ားကုိ ရွိ၍ မ်ားမ်ား ေရာင္းခ်ခ်ိန္သည္ ဇြန္လမွ ဇူလုိင္လအထိ ျဖစ္ပါသည္။

0023244aae111c1be39e02

အခုတေလာ၊ မုေစြဟြား ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ ထဲမွ ကူ႐ႉမႈိ၏ ေရာင္းဝယ္ေရး အေရအတြက္သည္ ကီလုိဂရမ္ (၆၀)ေက်ာ္သာ ရွိ၍ အားလံုးသည္ ျပည္နယ္ပမွ ေတာရုိင္းကူ႐ႉမႈိ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေသာ ေတာရုိင္းကူ႐ႉမႈိမ်ားသည္ မစတင္ေရာင္းခ် ေသာ္လည္း ျပည့္စံုေသာ မုိးေရက်ျခင္းႏွင့္ အပူခ်ိန္တုိးလာျခင္းတုိ႔ ႏွင့္အမွ် ခန႔္မွနးခ်က္ အရ ဤႏွစ္ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ေတာရုိင္းမႈိ၏ ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ မႏွစ္ကထက္ ပုိမနည္းၿပီး ေစ်းသည္ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ တုိးတက္ျခင္း ႏွင့္အမွ် က်ဆင္းလာပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္