တြန္းခြၽမ္း ၀မ့္ခ်န္ မက္မံုပန္းပြဲသည္ ကြင္းဖြင့္၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ ပန္းမ်ားကုိ ႐ႈစားႏုိင္

2018-03-21 22:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

timg-(1)

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား ျမေရႊစင္) တစ္ႏွစ္ မတ္လ၏ တတိယဆယ္ရက္ပုိင္းတြင္ တြန္းခြၽမ္းနယ္ေျမ ထန္းသန္းၿမိဳ႕နယ္ ၀မ့္ခ်န္ေက်းရြာမက္မံုပန္းမ်ားသည္ ေ၀ေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးၿပီး ေနရာအသီးသီးမွ လာေသာ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာၿပီး ပန္း႐ႈစား လ်က္ရွိသည္။ အခုတေလာ၊ ပဥမအႀကိမ္ ထန္းသန္း ၀မ့္ခ်န္ မက္မံုပန္းပြဲကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတုိင္း က်င္းပေနပါသည္၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ မက္မံုပန္းျခံထဲတြင္ မက္မံုပန္း႐ႈစားျခင္း၊ မက္မံုပန္းအရက္ ျမည္းၾကည့္ျခင္း၊ မက္မံုပန္း ရုိက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

မက္မံုပန္းပြဲ ကြင္းဖြင့္ေန႔တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေဝးရပ္မွလာေသာ ဧည့္သည္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိရန္ ဆီးႀကိဳအဖြဲ႕ဖြဲ႕ ပြဲေတာ္ ဝတ္ေကာင္းစားလွကုိ ဝတ္ၿပီး အရက္သီခ်င္းဆုိ၍ ရုိေသစြာျဖင့္ အရက္တုိက္ ခဲ့ပါသည္။ က်င္းပရာေနရာ အလြန္စည္ကားခရီးသည္မ်ားသည္ ပန္းေတာ္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ပန္း႐ႈစားၿပီး ေမႊးရနံ႔ နမ္းခဲ့ပါသည္။ မက္မံုပင္မ်ားသည္ ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ ေတာေတာင္အႏံွ႔ရွိေသာ မက္မံုပန္းမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္လွ်င္ ခရီးသည္မ်ားသည္ အမွတ္တရျပဳရန္ ဓာတ္ပံုရုိက္ ခဲ့ပါသည္။

အႀကိမ္မက္မံုပန္းပြဲ က်င္းပရာတြင္ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း အစီအစဥ္ မ်ားျပားႂကြယ္ဝၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ ထန္းသန္းၿမိဳ႕နယ္၏ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈကုိ တင္ဆက္ျပသ ခဲ့ပါသည္။ ထုိေန႔တြင္ လယ္ယာႏွင့္ေဘးပန္း ထြက္ကုန္ပစည္း ျပသေရာင္းခ်ပြဲ ကုိလည္း က်င္းပ ခဲ့ပါသည္၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ အရသာေကာင္းသည့္ ထူျခားခ်က္ရွိ နယ္ခံ ထြက္ကုန္ပစည္းမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ၿပီး ဝယ္ႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္