ေအစမ္းယီလူမ်ဳိးကုိယ္ပုိင္ခြင့္ရခရုိင္တြင္ ဆီထြက္မုန္ညင္းစိမ္းပန္း ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ က်င္းပ

2018-02-09 18:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

6c4b902e0eee1be2a62b00

6c4b902e0eee1be2a62b01

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေအစမ္းယီလူမ်ဳိးကုိယ္ပုိင္ခြင့္ရခရုိင္တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ခုိင္းရွင္းေက်းပြဲႏွင့္ ဆီထြက္မုန္ညင္းစိမ္းပန္း ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔အထိ ထာတ်န႔္ၿမိဳ႕နယ္ တ်န႔္ေဝေက်းရြာ၌ က်င္းပမည္။

6c4b902e0eee1be2a62b63

အခုတေလာ၊ ေအစမ္းခရုိင္ တဖူထာလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ဆီထြက္မုန္ညင္းစိမ္းပန္း မ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေဝေဝဆာဆာပြင့္ဖူး၍ ပန္းေတာ၏ အက်ယ္အဝန္သည္ ကီလုိမီတာ(၃၀) ရွိ္ပါသည္။ ေအစမ္းခရုိင္သည္ ထာတ်န႔္ၿမိဳနယ္၊ ဖုလ်ံဖံုၿမိဳ႕နယ္၊ တလံုထန္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဆီထြက္မုန္ညင္းစိမ္းပန္းႏွင့္ ခုိင္းရွင္းေက်း ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ၍ ေအစမ္းယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ဆီထြက္မုန္ညင္းစိမ္းပန္းေတာ ျဖစ္ေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ၾကည့္႐ႈလည္ပတ္ျခင္း သယံဇာတမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီၿပီး ပုိမ်ားေသာသူသည္ ေအစမ္းခရုိင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး သိရွိနားလည္ ေစပါသည္။

ပြဲက်င္းပရာတြင္ ထာတ်န႔္၊ ဖုလ်ံဖံု၊ တလံုထန္၊ တ်န႔္ဇံုးႏွင့္ တုိက္ဟယ္ ၿမိဳ႕နယ္(၅)ခုသည္ ဝွာကူအက၊ နဂါးႏွင့္ျခေသၤအကကျခင္းႏွင့္ မီး႐ႉးမီးပန္းညပြဲ၊ ကုန္စည္ပြဲႏွင့္ ထူးျခားခ်က္ရွိ အစားအစာ စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္