ဟယ္ခုတ္ခရုိင္ ပထမအႀကိမ္ ပယ္လယ္အစားအစာပြဲကုိ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္ က်င္းပ

2018-01-19 17:27 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ပထမအႀကိမ္ ပယ္လယ္အစားအစာပြဲကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔ (တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၏ တတိယေန႔) မွ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ဟံုဟယ္ျပည္နယ္ခြဲ ဟယ္ခုတ္ခရုိင္၌ က်င္းပမည္၊ ပြဲက်င္းပရာတြင္ ပယ္လယ္အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ နာမည္ရွိ ဟုိတယ္တြင္ ပယ္လယ္အစားအစာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေန႔ရက္၊ အရသာ အေကာင္းဆံုးေသာ ပယ္လယ္အစားအစာ ရွာေဖြျခင္း လႈပ္ရွားမႈ၊ နယ္ခံအမ်ဳိးသား အစားအစာ ျမည္းၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ျခင္း၊ နယ္ခံ ထူးျခားခ်က္ရွိ သြားရည္စာ ျမည္းၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ျခင္း စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

ဤအႀကိမ္ ပင္လယ္အစားအစာပြဲကုိ ဟယ္ခုတ္ခရုိင္ ေပစမ္း ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး စင္တာ၌ က်င္းပမည္၊ နယ္စပ္ တုိင္းရင္သားလူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကစားေပ်ာ္ေရႊမႈ နည္းလမ္း ေပါင္းစုမ်ားျပားေသာ အားသာခ်က္ မွတစ္ဆင့္ ဟယ္ခုတ္ အစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမႈေကာင္းကုိ ဖမ္တီး၍ နယ္စပ္ဂိတ္ အေပါက္ဝၿမိဳ႕ေတာ္၏ ရုပ္ပံုလႊာသစ္ကုိ ပံုသြန္း၍ နာမည္ေက်ာ္မႈကုိ ပုိမုိ တုိးျမႇင့္မည္။ ႀကီးမားေသာ လူမႈေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ စီမံေဆာင္လုပ္၍ ၎သည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ဟယ္ခုတ္ ထူးျခားခ်က္ ရွိၿပီး ဟယ္ခုတ္ အစားအစာႏွင့္ ကစားေပ်ာ္ေရႊမႈ စလံုးရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာပြဲကုိ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေစပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအထိ၊ ဟယ္ခုတ္ နယ္စပ္အရပ္သူအရပ္သား အခ်င္းခ်င္း ကုန္သြယ္ေရးျပဳလုပ္ရန္ ကုန္ပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ပမာဏသည္ အတန္(၄၃)ေသာင္း ရွိၿပီး ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏသည္ အယြမ္(၃.၇၇)ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ပါၿပီ၊ ၎အနက္၊ ပယ္လယ္ထြက္ ကုန္ပစၥည္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ပမာဏသည္ အတန္(၃)ေသာင္း ရွိၿပီး ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏသည္ အယြမ္(၁.၅၉)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။ အဓိက ပယ္လယ္ထြက္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားသည္ ေက်ာက္ပုစြန္ထုပ္၊ အလာလုိနီခရု၊ ငါးတံခြန္၊ ျပည္ႀကီးငါးေျခာက္ စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ေန႔တုိင္း မ်ားျပားေသာ ဗိယက္နမ္ စေသာ ျပည္ပခရီးသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ခရီးသည္၊ ကုန္သည္မ်ားသည္ ဟယ္ခုတ္ခရုိင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ဟယ္ခုတ္ခရုိင္တြင္ တည္းလ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ႏွစ္ ခရီးသည္ပမာဏသည္ အေယာက္ (၃)သန္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ဤအားသာမႈမ်ားသည္ ပယ္လယ္အစားအစာ ကုန္ပစၥည္း လုပ္ငန္း၊ နယ္ခံ ထူးျခားခ်က္ရွိ သြားရည္စာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အက်ဳိး ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္