ပဥၥမအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႔မွ ၁၈ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2018-01-17 09:52 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

6c4b902e0f331bc8068409

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ပဥၥမအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲ၏ ကုန္သည္ စုေဆာင္းသိမ္းသြင္းျခင္း လုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပုဂၢလိကပုိင္လုပ္ငန္း ႏွီးေႏွာေဆြးေဆြးပြဲကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ပ ပုဂၢလိကပုိင္လုပ္ငန္း (၆၈)ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာန တာဝန္ခံ မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ပဥၥမအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႔မွ ၁၈ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း တီန္းခ်ီ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ ျပတုိက္ (၁၉)ခု စီစဥ္မည္၊ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ျပသေရး အက်ယ္အဝန္ ဧရိယာသည္ စတုရန္းမီတာ (၁.၉)သိန္း ရွိပါသည္ ခန႔္မွန္း၍ ျပပြဲပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ားသည္ အခု(၈၀) ေက်ာ္လြန္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ သီးျခားေသာ ပရိသတ္မ်ားကုိ ျပပြဲပါဝင္ရန္ စီစဥ္၍ တရုတ္- ေတာင္အာရွ ကြန္သြယ္မႈအေရးကိစၥ ဖုိရမ္၊ တရုတ္- အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြန္သြယ္မႈအေရးကိစၥ ဖုိရမ္၊ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ စေသာ အစည္းအေဝးမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

စီမံကိန္းခ်ၿပီး ဖြင့္ေသာ ျပတုိက္(၁၉)ခု ထဲတြင္ ပထမဦးဆံုးဖြင့္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အဆန္းထြင္အယူဝါဒ ျပတုိက္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ သယံဇာတမ်ားကုိ ျပသ၍ ထူးျခားခ်က္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈ ထြက္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီၿပီး ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းကုိ အတန႔္တက္ၿပီး ဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ တုိးျမႇင့္၍ ပဥၥမအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ထူးျခားခ်က္သစ္ တစ္ခုျဖစ္မည္။ စင္ရွန္ေနထုိင္မႈျပတုိင္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေသသပ္ေခ်ာေမြ႕ေသာ အစားအစာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစာကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ျပသ၍ အခု ထုိင္း၊ ကုိရီးယား၊ ထုိင္ဝမ္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ေနရာအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ နာမည္ေပးသြင္းၿပီး ျပပြဲကုိ ပါဝင္လာပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္