၂၀၁၇ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ မူဆယ္ တရုတ္နိုင္ငံ ေရႊလီ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲရုပ္သိမ္း

2018-01-01 14:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ မူဆယ္ တရုတ္နိုင္ငံ ေရႊလီ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ၁၂လပုိင္း ၃၁ရကိေန႔ မနက္ပုိင္း ၉နာရီတြင္ တယ္ဟုန္ ရွမ္းလူမ်ဳိးႏွင့္ က်င္ေဖာ္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ေရႊလီၿမိဳ႕ က်ယ္ေကာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ကြင္းျပင္၌ စတင္က်င္းပ၍ ျပင္းထန္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္းျခင္းအားျဖင့္ ဆုရအမည္အစီအစဥ္ကုိ ရခဲ့ပါသည္။ ၎အနက္၊ တရုတ္အားကစားသမား က်ဳပ္းေဘာသည္ ၂၂၄၀၉ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ ေယာက္်ား မာရသြန္အဖြဲ႕၏ ပထမဆု ရယူ၍ ျမန္မာ အားကစားသမား မရင္းမာခ်င္းသည္ ၃၁၈၅၇ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ မိန္းမ မာရသြန္အဖြဲ႕၏ ဒုတိယဆု ရယူ ခဲ့ပါသည္။

2

(၈)ကီလုိမီတာ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားျခင္း အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ (၂)ကီလုိမီတာ မိဘႏွင့္ ကေလး အေျပးၿပိဳင္ပြဲ တုိ႔သည္ ဆုရအမည္အစီအစဥ္ကုိ မစီစဥ္ေသာ္လွည္း ဆုတံဆိပ္ကုိ ရယူၿပီး အမွတ္မွတ္တမ္းစာရင္းကုိ စံုစမ္းေမးျမန္း ႏုိင္ပါသည္။

3

ျပင္းထန္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္းျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္အားကစားသမား က်ဳပ္းေဘာသည္ ၂၂၄၀၉ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ ေယာက္်ား မာရသြန္အဖြဲ႕၏ ပထမဆု ရယူ၍ ကင္ညာအားကစားသမား Paul Mwangi Ngoiri သည္ ၂၃၁၄၀ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယဆု ရယူ၍ ျမန္မာ အားကစားသမား ေမာင္စုိးဘုိင္သည္ ၂၄၁၃၀ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ တတိယဆု ရယူခဲ့ပါသည္။

4

ကင္ညာအားကစားသမား Pauline Chepchumba သည္ ၂၄၈၅၀ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ မိန္းမ မာရသြန္အဖြဲ႕၏ ပထမဆု ရယူ၍ ျမန္မာ အားကစားသမား မရင္းမာခ်င္းသည္ ၃၁၈၅၇ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယဆု ရယူ၍ တရုတ္အားကစားသမား က်န္ယံုခြၽန္းသည္ ၃၂၈၀၅ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ တတိယဆု ရယူခဲ့ပါသည္။

5

ထုိ႔ျပင္၊ တရုတ္အားကစားသမား ေကာင္းဖံုသည္ ၁၀၇၃၆ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ ေယာက္်ား ထက္ဝက္မာရသြန္အဖြဲ႕၏ ပထမဆု ရယူ၍ ကင္ညာအားကစားသမား Wairuri Antony Kahuthu သည္ ၁၀၇၄၇ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယဆု ရယူ၍ တရုတ္အားကစားသမား ခ်မ္ထ်န္းယူသည္ ၁၀၈၁၆ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ တတိယဆု ရယူခဲ့ပါသည္။

အီသီယုိးပီးယား အားကစားသမား Bedada Tigist Tadese သည္ ၁၁၈၀၃ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ မိန္းမ ထက္ဝက္မာရသြန္အဖြဲ႕၏ ပထမဆု ရယူ၍ တရုတ္အားကစားသမား ေလ်ာက္စန႔္ရွန္းသည္ ၁၂၅၀၉ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယဆု ရယူ၍ တရုတ္အားကစားသမား တံုဟုိင္းဟြာသည္ ၁၂၅၃၆ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ တတိယဆု ရယူခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ:
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္