၂၀၁၇ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ မူဆယ္ တရုတ္နိုင္ငံ ေရႊလီ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပ

2018-01-01 14:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

6c4b902e0de51bb2c0b915

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ မူဆယ္ တရုတ္နိုင္ငံ ေရႊလီ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ၁၂လပုိင္း ၃၁ရကိေန႔ မနက္ပုိင္း ၉နာရီတြင္ တယ္ဟုန္ ရွမ္းလူမ်ဳိးႏွင့္ က်င္ေဖာ္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ေရႊလီၿမိဳ႕ က်ယ္ေကာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ကြင္းျပင္၌ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕သည္ ပထမအႀကိမ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီ က်န္းမာေရး မရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အေျခခံျပဳၿပီး “ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိတင္သြင္းခ်က္ကုိ တံု႔ျပန္၍ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအတြက္ “မာရသြန္ တစ္ခု ႏွစ္ႏုိင္ငံေက်ာ္” ၿပိဳင္ပြဲကုိ ျဖစ္၍ တရုတ္ျပည္တြင္း ပထမဦးဆံုး နယ္ေက်ာ္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိလည္း ျဖစ္လာပါသည္။

6c4b902e0de51bb2c0b918

ဤအႀကိမ္ မရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ အေျပးၿပိဳင္ပဲြ (၄)မ်ဳိးကုိ ခြဲျခား၍ မာရသြန္(၄၂.၁၉၅ ကီလုိမီတာ)၊ ထက္ဝက္မာရသြန္ (၂၁.၀၉၇၅ ကီလုိမီတာ)၊ လက္ေဆြ႕ေလ့လာခံစားျခင္း အေျပးၿပိဳင္ပြဲ (၈ ကီလုိမီတာ)၊ မိဘႏွင့္ ကေလး အေျပးၿပိဳင္ပြဲ (၂ ကီလုိမီတာ) ပါဝင္ပါသည္။ မိဘႏွင့္ ကေလး အေျပးၿပိဳင္ပြဲမွလြဲ၍ အေျပးၿပိဳင္ပဲြ (၃)မ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေျပးလမ္းသည္ (၄.၂)ကီလုိမီတာ ရွည္ပါသည္။

၁၂လပုိင္း ၃၁ရက္ေန႔အထိ၊ ႏုိင္ငံ(၁၆)ခုမွလာေသာ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမား (၇၅၀၈)ေယာက္သည္ ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္လာပါသည္၊ ၎အနက္၊ မာရသြန္၊ ထက္ဝက္မာရသြန္၊ (၈)ကီလုိမီတာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ တရုတ္ အားကစားသမား (၄၄၃၃)ေယာက္၊ ျမန္မာ အားကစားသမား (၄၈၁)ေယာက္ႏွင့္ တျခားႏုိင္ငံ အားကစားသမား (၂၆)ေယာက္သည္ ပါဝင္လာပါသည္။ (၂ ကီလုိမီတာ) မိဘႏွင့္ ကေလး အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ မိသားစု (၁၂၈၄)ခု၊ လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္(၂၅၆၈)ေယာက္ တုိ႔သည္ ပါဝင္ လာပါသည္။

6c4b902e0de51bb2c0b91e

လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားသည္ က်ယ္ေကာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ကြင္းျပင္မွ စတင္ထြက္ေျပး၍ ေရႊလီ နယ္စပ္ဂိတ္ အေပါက္ဝ၊ ျမန္မာမူဆယ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ က်ယ္ေကာက္ နယ္စပ္ဂိတ္ အေပါက္ဝေသး၊ က်ယ္ေကာက္တံတားႀကီး၊ ေရႊလီျဖစ္ကြင္းပင္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္းေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္လာပါသည္။ မာရသြန္ႏွင့္ ထက္ဝက္မာရသြန္တုိ႔၏ ပန္းတုိင္သည္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ႏံုေမာ္ကန္ဥယ်ာဥ္၌ တည္ရွိ၍ (၈)ကီလုိမီတာ လက္ေဆြ႕ ေလ့လာ ခံစားျခင္း အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ ပန္းတုိင္သည္ က်ယ္ေကာက္ ယဥ္ေက်းမႈကြင္းျပင္၌ တည္ရွိ ပါသည္။

အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆုေငြသည္ အလြန္မ်ားျပား၍ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ ပထမဆုသည္ အခ်ိန္ကုန္ ၂နာရီ ၉မိနစ္ ၃၀စကၠန႔္ကုိ မေက်ာ္လြန္လွ်င္ ဆုေငြ အယြမ္(၂)ေသာင္း ရႏုိင္၍ ေက်ာလြန္လွ်င္ အယြမ္(၁)ေသာင္း ရႏုိင္ပါသည္။ ဒုတိယဆုသည္ ဆုေငြ အယြမ္(၈)ေထာင္ ရႏုိင္၍ တတိယဆုသည္ အယြမ္(၆)ေထာင္ ရႏုိင္၍ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ နဝမမွ (၅၀)ဦးေျမာက္တြင္ တည္ရွိေသာ အားကစားသမား မ်ားသည္လည္း အယြမ္(၅)ရာ ရႏုိင္ပါသည္။

6c4b902e0de51bb2c0b91c

ဤအႀကိမ္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ တရုတ္ေျပးခုန္ပစ္ အသင္း၊ ျမန္မာ အားကစားႏွင့္ ပညာေရး ဦးစီးဌာန၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစားဌာန၊ ျမန္မာေျပးခုန္ပစ္ အသင္း၊ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခဲြ ျပည္သူ႔အစုိးရ၊ ျမန္မာမူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရ၊ ျပည္သူ႔သတင္းဌာန တုိ႔သည္ အတူတူ ဦးစီးက်င္းပ၍ ေရႊလီၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အစုိးရ၊ ျမန္မာမူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရ၊ ရွန္းက်န႔္ဟြာတ အားကစား လိမိတက္ကုမၸဏီ တုိ႔သည္ အတူတူ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္