အာရွအလယ္ပုိင္း (ခုိင္းရြန္-ဟုိင္ဖန္) ႏုိင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထားက စတင္ခုတ္ေမာင္း

2017-12-22 08:52 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 

00235402d1c01ba1e7a718

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ပထမဦးဆံုး ဓာတ္ေျမၾသဇာ (၄၉၆)တန္တင္ထားေသာ အာရွအလယ္ပုိင္း (ခုိင္းရြန္-ဟုိင္ဖန္) ႏုိင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထားသည္ ဒီဇင္ဘာ (၁၈)ရက္ေန႔ (၁၂)နာရီတိတိတြင္ ခုိင္းရြန္ဘူတာရံုမွ စတင္ခုတ္ေမာင္းၿပီး ထြက္ခြာ meter-gauge ရထားလမ္းျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟုိင္ဖန္ၿမိဳ႕သုိ႔ တုိက္ရုိက္ ေရာက္မည္။ ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကန႔္ေက်ာက္ (၄၉၆)တန္ တင္ထားေသာ ကုန္တင္ရထားသည္လည္း ဟုိင္ဖန္ဘူတာရံုမွ ခုိင္းရြန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ခုတ္ေမာင္း လာပါသည္။

အာရွအလယ္ပုိင္း ကုန္တင္ရထားသည္ ခုတ္ေမာင္းၿပီးေနာက္ ခရီးစဥ္အခ်ိန္သည္ (၆၈)နာရီခန႔္ ၾကာၿပီး မူလထက္ (၁၂)နာရီခန႔္ ေလွ်ာ့နည္း လာပါၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအရင္းကုိ ၁၀% ေလွ်ာ့နည္းၿပီး တရုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ လမ္းေၾကာင္း၊ ေျမျပင္ႏွင့္ ကုမဏီတုိ႔သည္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေစပါသည္။

အာရွအလယ္ပုိင္း ကုန္တင္ရထားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြင္း ပထမဦးဆံုး meter-gauge ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထား ျဖစ္ၿပီး ခုိင္းရြန္ဘူတာရံုႏွင့္ ဟုိင္ဖန္ဘူတာရံု တုိ႔အၾကား တစ္ေန႔လွ်င္ ရထား(၂)စီး ခုေမာင္းသြားျပန္ ရထားသည္ (၁၆)စီးမွ (၁၈)စီးအထိ ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုစၥည္း အတန္(၆၅)ခန႔္ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ ႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ တရုတ္ရထားလမ္းသည္ အာရွအလယ္ပုိင္း ကုန္တင္ရထား မွတစ္ဆင့္ ရထားလမ္း ႏုိင္ငံတကာ ကုန္တင္ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဘက္စံုေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ခုိင္မာေသာ အေျခခံ ခ်ႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: XuTing
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္