လ်င္ခ်မ္ေလဆိပ္ အေဝးေျပးလမ္းသည္ ၁၂လပုိင္း ၁၈ရက္ေန႔မွ စတင္လမ္းေပါက္၊ ျဖတ္သန္းသြားလွ်င္ အခ(၁၃)ယြမ္ယူရ

2017-12-18 14:57 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

eca86b6b05bc1b9c097129

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) လ်င္ခ်မ္ေလဆိပ္ အေဝးေျပးလမ္းသည္ ၁၂လပုိင္း ၁၈ရက္ေန႔မွ စတင္လမ္းေပါက္မည္၊ ထုိင္ခံု (၇)ခံုရွိကားႏွင့္ ဤကားမ်ဳိးထက္ ထုိင္ခံုပုိနည္းေသာ ကားမ်ားသည္ အေဝးေျပးလမ္းမွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းသြားလွ်င္ အခ(၁၃)ယြမ္ ေပးရမည္။

eca86b6b05bc1b9c098733

လ်င္ခ်မ္ေလဆိပ္ အေဝးေျပးလမ္း၏ တာရင္းသည္ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္မွ လ်င္ရွန္နယ္ေျမ၌ တည္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မီတာ (၁.၄)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိ၍ ပန္းတုိင္သည္ လ်င္ရွန္နယ္ေျမ ေဘာ္ရွန္ၿမိဳ႕နယ္မွ လ်င္ခ်မ္ေလဆိပ္၌ တည္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မီတာ (၁.၇)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနပါသည္။ ျဖတ္သန္းေသာ ေနရာအမ်ားႀကီးသည္ လွ်ဳိေျမာင္ႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ား ျဖစ္၍ ကားလမ္းလုိဏ္ေခါင္း (၂)လုိင္းႏွင့္ အနည္ငယ္ လမ္းမ်က္ႏွာျပင္၊ လမ္းေအာက္ေျခခံမ်ား အျပင္ အျခား လမ္းေထာက္ကုိ တည္ေဆာက္လွ်င္ တံတားထုိးရမည္။ ဤအေဝးေျပးလမ္းကုိ တည္ေဆက္ျခင္းသည္ “တစ္ျပည္လံုး ေလဆိပ္အေဝးေျပးလမ္းထဲတြင္ တံတားႏွင့္ ကားလမ္းလုိဏ္ေခါင္းမ်ား၏ ပမာဏအခ်ဳိးအစားက ပထမေနရာတြင္ ရွိေနျခင္း” ျဖစ္ေသာ တစ္ျပည္လံုး စံခ်ိန္ကုိ တီထြင္ဖမ္းတီး ခဲ့ပါၿပီ။

eca86b6b05bc1b9c097b2d

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္