လစ္က်န္းမွ ကြာလာလမ္းပူသုိ႔ တုိက္ရုိက္ပ်ံသန္းရန္ ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္

2017-12-14 16:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

507b9d1afecb1b99ddc10f

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) လစ္က်န္းေလဆိပ္သည္ ၁၂လပုိင္း ၁၂ရက္ေန႔တြင္ လစ္က်န္း-ကြာလာလမ္းပူ ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္၊ ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္လည္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း လစ္က်န္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ စတုတအေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ ျဖစ္ကြာလာလမ္းပူသည္ လစ္က်န္းေလဆိပ္သည္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေလေၾကာင္းမွ ခရီးသြားလာႏုိင္သည့္ သတမ ျပည္တြင္းေဒသႏွင့္ ျပည္ပၿမိဳ႕ ျဖစ္လာပါသည္။

လစ္က်န္း-ကြာလာလမ္းပူ ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားသည္ Lucky Air ကုမဏီ A320 ျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္နံပါတ္သည္ 8L839/40 ျဖစ္ ၁၀နာရီ ၁၅မိနစ္တြင္ လစ္က်န္း မွထြက္ခြာၿပီး ၁၄နာရီ၂၅မိနစ္တြင္ ကြာလာလမ္းပူသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ၁၅နာရီခြဲတြင္ ကြာလာလမ္းပူမွထြက္ခြာၿပီး ၁၉နာရီခြဲတြင္ လစ္က်န္းသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္သည္ (၄)နာရီခန႔္ လုိ တစ္ပတ္ အဂၤေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ စေနေန႔ ေရာက္လွ်င္ ပ်ံ႕သန္းသြားလာပါသည္။

507b9d1afecb1b99ddc10e

ပ်ံသန္းစဥ္ အစအဦးကာလအတြင္း ခရီးသည္တစ္ေယာက္သည္ လစ္က်န္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ကြာလာလမ္းပူသုိ႔ ေရာက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကြာလာလမ္းပူမွ ထြက္ခြာၿပီး လစ္က်န္းသုိ႔ ေရာက္ရန္ ခရီးစဥ္တစ္ဘက္သည္ အယြမ္(၅၀)လုိအသြားအျပန္လွ်င္ အယြမ္(၈၀) လုိပါသည္။ ၎ေစ်းႏႈန္းသည္ အခြန္ႏွင့္ ဓါတ္ဆီအပုိခမ်ားကုိ မပါလစ္က်န္း-ကြာလာလမ္းပူ အသြားအျပန္ အခြန္သည္ (၈၆၇)ယြမ္ခန႔္ လုိပါသည္။

ေနာက္ေနာင္တြင္ လစ္က်န္းေလဆိပ္သည္ ပုိမ်ားေသာ ႏုိင္ငံနကာ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားကုိ ဖြင္လွစ္လစ္က်န္းမွ ဖႏြမ္းပင္၊ ရန္ကုန္၊ တုိက်ဳိ၊ တပန္ စေသာေဒသသုိ႔ ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္