အာရွေလေၾကာင္းကုမၸဏီသည္ ကူမင္း- အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ တုိးလာ

2017-12-13 15:59 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အာရွေလေၾကာင္းကုမဏီသည္ ကူမင္း-ကြာလာလမ္းပူ ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၁၂လပုိင္း ၁၉ရက္ေန႔မွ စတင္တုိးလာကူမင္း-ဗန္ေကာက္ ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၁လပုိင္း ၁၆ရက္ေန႔မွ စတင္တုိးလာမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္း-ဖူက်ီ ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၂လပုိင္း ၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္။

ကူမင္း-ဖူက်ီ ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ အသြားအျပန္ ပ်ံ႕သန္း၍ ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားသည္ အဲယာဘတ္စ္ (ကုန္တံဆိပ္) A320 ျဖစ္ၿပီး ထုိင္ခံုအခု(၁၈၀) ရွိပါသည္၊ ၎အနက္၊ ၂နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ကူမင္းမွထြက္ခြာၿပီး ၅နာရီတြင္ ဖူက်ီသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေလယာဥ္နံပါတ္သည္ FD0529 ျဖစ္ပါသည္။ ၂၁နာရီ ၅၀မိနစ္တြင္ ဖူက်ီမွ ထြက္ခြာၿပီး ၂နာရီတြင္ ကူမင္းသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေလယာဥ္နံပါတ္သည္ FD0528 ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္း- ကြာလာလမ္းပူ၊ ကူမင္း-ဗန္ေကာက္ ေလေၾကာင္းလုိင္းသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ မူလတစ္ႀကိမ္မွ ႏွစ္ႀကိမ္သုိ႔ တုိးလာ ေရာက္ပါသည္၊ ၎အနက္၊ ၂နာရီခြဲတြင္ ကူမင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ၆နာရီ၃၅မိနစ္တြင္ ကြာလာလမ္းပူသို႔ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေလယာဥ္နံပါတ္သည္ AK0104 ျဖစ္ပါသည္။ ၂၁နာရီ ၃၅မိနစ္တြင္ ကြာလာလမ္းပူမွ ထြက္ခြာၿပီး ၂နာရီ၂၅မိနစ္တြင္ ကူမင္းသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေလယာဥ္နံပါတ္သည္ AK0103 ျဖစ္ပါသည္။ ၃နာရီ ၅မိနစ္တြင္ ကူမင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ၄နာရီ၂၅မိနစ္တြင္ ဗန္ေကာက္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေလယာဥ္နံပါတ္သည္ FD0585 ျဖစ္ပါသည္။ ၂၂နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ဗန္ေကာက္မွ ထြက္ခြာၿပီး ၃နာရီတြင္ ကူမင္းသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေလယာဥ္နံပါတ္သည္ FD0584 ျဖစ္ပါသည္။ 

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္