ကူမင္းၿမိဳ႕ ခ်မ္ကုမ္နယ္ေျမ ခ်ီးဘုခ်န္တြင္ တုိ႔ဟူးမႈိတက္၏ ေမႊးရနံ႔သည္ သင္းပ်ံ႕လ်က္

2017-12-12 15:06 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ စစ္မွန္ေသာ တုိ႔ဟူးမႈိတက္မ်ားကုိ စားခ်င္းလွ်င္ ခ်မ္ကုမ္နယ္ေျမ ခ်ီးဘုခ်န္သုိ႔ သြားေရာက္ရမည္။

ခ်မ္ကုမ္နယ္ေျမ ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီ၌ အိမ္ေထာင္စု အအိမ္ေထာင္(၇)ရာ နီးပါး ရွိပါသည္၊ တင္ျပဆက္ခံရာတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ျခင္းအားျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ဆီပူထုိးျခင္း၊ ေၾကာ္ျခင္း၊ ျပဳတ္ျခင္း၊ စြပ္ျပဳတ္ျပဳတ္ျခင္း စေသာ ခ်က္ျပဳတ္နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ မိမိ ထမင္းစားစားပြဲေပၚမွ တုိ႔ဟူးမႈိတက္မ်ားကုိ တုိဖူးစားပြဲျဖစ္ေအာင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစပါသည္။ ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီ၌ တုိဖူးစားပြဲစားေသာက္ဆုိင္ (၁၃)ခုရွိၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ စားသံုးသူ အေယာက္(၅)ေထာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

2

အခုတေလာ၊ ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီသည္ “တုိဖူး၏ အရသာ ျမည္းၾကည့္၊ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ အေမႊအႏွစ္ ျဖစ္ထြန္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခ်မ္ကုမ္နယ္ေျမ ခ်ီးဘုခ်န္ တုိဖူး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ က်င္းပမူလအသက္ပါမႈငယ္ကုိ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး ျဖစ္ေသာ အဆင့္သုိ႔ တုိးတက္ေစပါသည္။

3

ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီတြင္ လူတုိ႔သည္ လက္ျဖင့္ တုိ႔ဟူးမႈိတက္ကုိ တတ္ကြၽမ္းစြာ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ပါသည္။ လက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ တုိ႔ဟူးမႈိတက္သည္ သိမ္ေမြ႕ရွလွ်င္အနံ႔နံၿပီး စားလွ်င္ အလြန္ေမႊး၍ အခုအထိ သမုိင္း အႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာပါၿပီ။ မင္မင္းဆက္ေခတ္တြင္ ခ်ီးဘုခ်န္တုိ႔ဟူးမ်ားကုိ ျပည္နယ္တြင္း ေရာင္းခ်သည့္အျပင္ တရုတ္ေဟာင္ေကာင္ေဒသ၊ ဇမ္ဘီယာ၊ တန္ဇန္းနီးယား စေသာေဒသမ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ် ခဲ့ဖူပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ အရ သိရွိရပါသည္။

4

အခ်ိန္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ သြားပါၿပီ၊ ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီတြင္ လူတုိ႔သည္ တုိ႔ဟူးမႈိတက္မ်ားကုိ ရုိးရာေသာ လက္မႈအႏုပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနပါသည္လည္း အခု ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

အခု၊ ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီ၌ တုိ႔ဟူးလက္မႈအလုပ္ရံု (၁၀)ခုေက်ာ္ရွိၿပီး တုိ႔ဟူးျပဳလုပ္ေသာ တတ္ကြၽမ္းသူ အေယာက္ (၁၅၀)ေက်ာ္ရွိတစ္ေန႔လွ်င္ တုိ႔ဟူးကုန္ပစည္း ကီလုိဂရမ္ (၆)ေထာင္ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ ပါသည္။ ရုိးရာအစဥ္အလာမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ တင္ျပဆက္ခံရန္ ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီသည္ တုိ႔ဟူးျပတုိက္ကုိလည္း တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ အခု ခရီးသည္မ်ားသည္ ခ်ီးဘုခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီ ေရာက္လွ်င္ အစားအစာ စားႏုိင္းရာေပါင္းမ်ားည့္သမုိင္းႏွင့္ ရုိးရာလက္မႈအႏုပညာလည္း ခံစားႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္