၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေအာက္တုိဘာလအထိ၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေကာ္ဖီေစ့ ပုိ႔ကုန္ေငြမ်ားသည္ အယြမ္(၁.၂၇)ဘီလ်ံရွိ

2017-12-12 14:55 ေရာင္စံုတိမ္တံနား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္း အေထြေထြ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇုန္နယ္ တည္ေထာင္ေရးကုိ အခြင့္အလမ္းျဖင့္ ကူမင္းအေကာက္ေတာ္ဌာနသည္ ဌာန၏ အားသာမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ယူနန္ ေကာ္ဖီေစ့ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိး ေပါ႔ပါးၿပီး အက်ဳိးစြမ္းေဆာင္မႈ တုိးတက္ ေစပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေအာက္တုိဘာလအထိ၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေကာ္ဖီေစ့ ပုိ႔ကုန္ေငြမ်ားသည္ အယြမ္(၁.၂၇)ဘီလ်ံရွိၿပီး တစ္ျပည္လံုး ေကာ္ဖီေစ့ ပုိ႔ကုန္ေငြ၏ ၅၇.၆% ရွိေနၿပီး တစ္ျပည္လံုး ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕အသီးသီး ထဲ ပထမေနရာတြင္ တည္ရွိ ေနပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေမလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ စစ္ေဆးလက္ခံရန္မွ အခုအထိ အခ်ိန္ကာလ ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ရွိကူမင္း အေထြေထြ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇုန္နယ္ အေကာက္ေတာ္ဌာနသည္ ေကာ္ဖီေစ့ပုိ႔ကုန္ (၁၅၆)သုတ္ကုိ စုစုေပါင္း ေစာင့္ၾကပ္ခဲ့ပါၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တန္ဖုိးစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀.၅၈)သန္းရွိၿပီး အေလးခ်ိန္ အတန္(၄.၉)ေထာင္ရွိၿပီး စံခ်ိန္ကုန္ေသတၲာ (၂၄၅)ခု စုစုေပါင္းရွိ၍ အေမရိကန္၊ ရုရွား၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဆြီဒင္၊ အိႏၵိယ၊ ကုိရီးယား စေသာႏုိင္ငံ (၁၀)ႏုိင္ငံေက်ာ္သုိ႔ ကုန္စည္တင္ပုိ႔ ခဲ့ပါေၾကာင္း စရင္းေကာက္ျခင္းအရ သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္