ကူမင္းၿမိဳ႕ ခ်မ္ကုမ္နယ္ေျမ ခ်ီးဘုခ်န္ တုိဖူး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ၁၂လပုိင္း ၂ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပ

2017-11-30 16:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

7427ea390bfa1b890e751a

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “တုိဖူး၏ အရသာ ျမည္းၾကည့္၊ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ အေမႊအႏွစ္ ျဖစ္ထြန္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခ်မ္ကုမ္နယ္ေျမ ခ်ီးဘုခ်န္ တုိဖူး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ၁၂လပုိင္း ၂ရက္ေန႔မွ ၃ရက္ေန႔အထိ ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီက်င္းပမည္၊ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ တုိဖူးျပတုိက္ဖြင့္ရန္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ျခင္း၊ လမ္းေပၚထမင္းစားပြဲ၊ အစားအေသာက္မွ ထူးျခားခ်က္ရွိလမ္း၊ အခ်က္အျပဳတ္ဆုိင္ရာ အတတ္ပညာ ၿပိဳင္ပြဲ စေသာ လႈပ္ရွားမႈ (၇)ခုလည္း က်င္းပမည္။

၎အနက္၊ ကြင္းဖြင့္ပဲြကုိ ၁၂လပုိင္း ၂ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္အျပင္ တုိဖူးျပတုိက္ဖြင့္ရန္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ျခင္းကုိလည္း ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီ ခ်ီးဘုရွမ္းက်င္းပမည္။ လမ္းေပၚ ထမင္းစားပြဲကုိ ၂ရက္ေန႔ တစ္ေန႔လံုးတြင္ ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီမွ အဓိကလမ္းမႀကီးက်င္းပမည္၊ ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီသည္ တုိဖူးစားပြဲကုိ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားသည္ ျမည္းၾကည့္ေစမည္။ တုိဖူးျဖစ္ေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အခ်က္အျပဳတ္ဆုိင္ရာ အတတ္ပညာ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၁၂လပုိင္း ၃ရက္ေန႔တြင္ ခ်ီးဘုခ်န္ကြန္ျမဴနီတီက်င္းပမည္။ အစားအေသာက္မွ ထူးျခားခ်က္ရွိလမ္းႏွင့္ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲတုိ႔ကုိ ၁၂လပုိင္း ၂ရက္ေန႔မွ ၃ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္