“တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာေရး ယဥ္ေက်းမႈ နယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ” ဒုတိယအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2017-11-27 17:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာေရး ယဥ္ေက်းမႈ နယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ” ဒုတိယအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုးေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ နယ္လွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီသည္ ဦးစီးက်င္းပေသာ လန္ခ်ာျဖစ္- မဲေခါင္ျဖစ္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ နယ္လွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အဖြဲ႕သည္ ပုပံၿမိဳ႕၊ မႏေလးၿမိဳ႕ မ်ားသုိ႔ ေရာက္နယ္လွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကုိလည္း က်င္းပမည္။

ဤပြဲ က်င္းပရာတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ မွလာေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟုိတယ္မ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမ်ားအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံထဲမွ ဟုိတယ္၊ ေရပူကန္၊ ခရီးသြားရာမွ ကူပံ့ကယ္မေရး၊ တစ္ေန႔ၾကာ ခရီးသြားလမ္းေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ ခရီးသြားျခင္း စေသာ ခရီးသြားလာေရး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီ ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္