မတင္းတင္းက ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ျမန္မာထမင္းစားေဆာင္ကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး အစားအေသာက္ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္ဆံ

2017-11-27 11:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “အစားအေသာက္ျဖင့္ တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာအၾကား ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းက ကြၽန္မရဲ႕ လုိလားေတာင့္တမႈ အၿမဲတမ္း ျဖစ္ပါတယ္၊ အခုအထိ အဲဒီလုိလားေတာင့္တမႈက ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေပးပါၿပီ။” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လာေသာ မတင္းတင္းသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ စမ္းစာဖန္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈ ထမင္းစားေဆာင္သတင္းေထာက္ကုိ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားေလ့လာျခင္းမ်ား အားျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး ျပန႔္ပြားေအာင္လုပ္ႀကိဳက္ေသာ မတင္းတင္းသည္ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ စီခြၽန္ျပည္နယ္မွ ေဟာ့ေပါ႔ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အတူတူ ပါယူ ခဲ့ပါသည္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ပထမဦးဆံုး စီခြၽန္ေဟာ့ေပါ႔စားေဆာင္ (အမည္က ဒီရီတူးခါ ျဖစ္ပါသည္)ကုိ ဖြင့္လွစ္နယ္ခံအရပ္သားမ်ားသည္ တရုတ္အစားအေသာက္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ ေပၚေပါက္လာ ေစပါသည္။

တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ စေသာ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္မွ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ား အၾကား ပူးေပါင္းမႈမ်ားသည္ အဆက္ပျပတ္ နက္႐ႈိင္းလာသည္ ႏွင့္အမွ် အစုိးရခ်င္း မဟုတ္ေသာ ဖလွယ္ျခင္းမ်ားသည္ ပုိမုိ မ်ားျပားလာပါသည္။ မတင္းတင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ျမန္မာထမင္းစားေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေပၚေပါက္လာပုိမ်ားေသာ တရုတ္လူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္မွန္သည့္ ျမန္မာ အစားအသာက္ မ်ားကုိ စားေသာက္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိလည္း နားလည္ ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သူမသည္ ျမန္မာအစားထမင္းခ်က္ မ်ားအတြက္ သင္ၾကား ေလ့လာျမန္မာ အစစ္ဆံုးေသာ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ အစားအသာက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ရွာေဖြရန္ ျပည္နယ္ အသီးသီး အႏံွ႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ႀကိဳးစား ျခင္းအားျဖင့္ မတင္းတင္းသည္ “ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ထမင္းစားေဆာင္”ကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ဤထမင္းစားေဆာင္သည္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ရွိ၍ နံရံေပၚတြင္ ပုဂံပန္းခ်ီ ဆြဲထားၿပီး စားေဆာင္ထဲ၌ ေစာင္းေကာက္ျဖင့္ တီးေသာ ေတးဂီတမ်ားကုိ နားေထာင္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျမန္မာ အစားအေသာက္ မ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ ႏုိင္ပါသည္။

“ေနာက္ေနာင္မွာ ကႊၽန္မသည္ ပုိမ်ားေသာ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ထမင္းစားေဆာင္ ထဲသုိ႔ ထည့္တြင္း၍ ဤထမင္းစားေဆာင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ‘ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတုိက္’ကုိ ျဖစ္လာ ေစပါသည္” ဟု မတင္းတင္းသည္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ မတင္းတင္းသည္ “တရုတ္ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းအပတ္”ကုိ စီစဥ္ေနကူမင္းၿမိဳ႕အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ေနထုိင္ျခင္း၊ စာသင္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ျမန္မာလူႏွင့္ ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ အတြက္ စိတ္ဝင္စားေသာ တရုတ္လူမ်ားကုိ “ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ထမင္းစားေဆာင္”သုိ႔ ဖိတ္ေခၚလာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆံုေပ်ာ္ပဲြ စေသာ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ ပါဝင္က်င္းပမည္။

“တရုတ္ အစားအေသာက္ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျမန္မာ အစားအေသာက္ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ထူျခားလ်က္မ်ား ရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ သင္ျပဆက္ခံျခင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရပ္ဝန္း အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအေသာက္ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပန႔္ႏံွ႔ျခင္းနဲ႔ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္း တုိ႔က ကႊၽန္မကုိ ေပ်ာ္ေရႊမႈႏွင့္ ေက်နပ္တင္းတိမ္မႈမ်ားကုိ ခံစားမိ ေစပါတယ္ဟု မတင္းတင္းသည္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္