ရႊန္းေဝး-ခ်ဴက်င့္ အေဝးေျပးလမ္းက ႏုိင္ဝင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔မွ စတင္လမ္းေပါက္

2017-11-23 16:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

0023244aae111b80611801

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ရႊန္းေဝး-ခ်ဴက်င့္ အေဝးေျပးလမ္းကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏုိင္ဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔မွ စတင္ တည္ေဆာက္၍ ဤႏွစ္ ႏုိင္ဝင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ လမ္းေပါက္မည္။ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာၿပီး ရႊန္းေဝးခရုိင္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ အေဝးေျပးလမ္းရွိခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာၿပီး ရႊန္းေဝးခရုိင္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ (၁)နာရီၾကာ လုိပါသည္။

ရႊန္းေဝး-ခ်ဴက်င့္ အေဝးေျပးလမ္းသည္ စုစုေပါင္း (၁၀၅.၈၅)ကီလုိမီတာ ရွည္ ရႊန္းေဝးခရုိင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ မွစၿပီး မာလံုခရုိင္ တဝစန္းသုိ႔အထိ ျဖစ္လမ္းတစ္ခုလံုးကုိ အေဝးေျပးလမ္းစံခ်ိန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ(၁)ရာ စီစဥ္ ထားပါသည္။ ၎အနက္၊ ရႊန္းေဝး-ဇုိင္းရိ လမ္းေၾကာင္းသည္ (၇၄.၉)ကီလုိမီတာ ရွည္ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္း (၄)ေၾကာင္းကုိ တည္ေဆာက္ကာ လမ္းေအာက္ေျခခံသည္ (၂၆)မီတာ က်ယ္ဝန္းသည္၊ ဇုိင္းရိ-ခ်ဴက်င့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ကုန္လမ္း နံပါတ္(၆၀)ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ (၃၀.၉၆၇)ကီလုိမီတာ ရွည္ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္း (၆)ေၾကာင္းကုိ တည္ေဆာက္ကာ လမ္းေအာက္ေျခခံသည္ (၃၃.၅)မီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။

ရႊန္းေဝး-ခ်ဴက်င့္ အေဝးေျပးလမ္းတြင္ ခ်ဴက်င့္အေနာက္ဘက္၊ ဇုိင္းရိ၊ ဇက္ေဆြ၊ ခါလန္၊ လင္းေက်ာင္ အခြန္ေကာက္ဌာန (၅)ခုကုိ ေထာင္ထားပါသည္။ ရႊန္းေဝး-ခ်ဴက်င့္ အေဝးေျပးလမ္းတြင္ ခရီးသည္တင္ကား (၁)စီး၏ ျဖတ္သန္းသြားလာခသည္ တစ္ကီလိုမီတာလွ်င္ (၀.၄၈၂)ယြမ္ျဖစ္၍ ကုန္တင္ကား (၁)စီး၏ ျဖတ္သန္းသြားလာခသည္ တစ္ကီလိုမီတာ၊ တစ္တန္လွ်င္ (၀.၁၀၃)ယြမ္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္