လ်ံဟယ္ခရုိင္တြင္ ပထမအႀကိမ္ တုိင္သကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပ

2017-11-21 17:59 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) လ်ံဟယ္ခရုိင္တြင္ ပထမအႀကိမ္ တုိင္သကၠရာဇ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ဖလွယ္ပြဲကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ (သဟံုတုိင္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္)တြင္ က်င္းပပါသည္။ ေဒသခံ တုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရွမ္းအုိးစည္းတီးျခင္း၊ ကာယန္းကကျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ အခမ္းအနားကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေရႊေရႊ က်င္းပပါသည္။

ဤအခမ္းအနား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ထုိင္းလူမ်ဳိးယဥ္ေက်းမႈ တင္ျပဆက္ခံရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအမ်ဳိးမ်ဳိး တုိ႔အၾကား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ပြဲေတာ္က်င္းပရာတြင္ လ်ံဟယ္ခရုိင္၌ သိမ္းေမြ႕နက္နဲေသာ အေမြအႏွစ္ျပသေရး၊ လက္ေရးအလွပန္းခ်ီ၊ ပထမအႀကိမ္ ေစာ္ဘြားယဥ္ေက်းမႈ ပညာရပ္ ေလ့လာပြဲႏွင့္ တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အရပ္ဘက္ ဖလွယ္ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပပါသည္။

သမုိင္းစဥ္တြင္ သံုးသပ္ေပါင္းခ်ဳပ္ၿပီး ထုိင္းသကၠရာဇ္ကုိ ျဖစ္လာပါသည္။ထုိင္းသကၠရာဇ္သည္ ထုိင္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ႈျဖစ္သည္။

တုိင္လူမ်ဳိး၏ ဘုိးဘြားတုိ႔သည္ တုိင္သကၠရာဇ္ကုိ ေပါင္းရံုးသံုးသပ္ ျဖစ္လာေစ၍ နကၡတၲႏွင့္ ပထဝီအတြက္ တုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ နားလည္မႈႏွင့္ ဖန္တီးမႈရွိေသာ ဉာဏ္ရည္ေအာင္လဒ္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္