တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ရုပ္သိမ္း၊ ယူနန္အဖြဲ႕က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ တန္ဖုိး အယြမ္(၄.၆)ဘီလ်ံရွိ

2017-11-20 11:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။ ဤျပပြဲထဲတြင္ ယူနန္အဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းရပ္(၁၀)ခုေက်ာ္ကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး တန္ဖုိး (၄.၆)ဘီလ်ံ ရွိ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားႀကီး ရရွိခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရး ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနသစ္၊ ထူးျခားခ်က္သစ္၊ အလားအလာသစ္မ်ားကုိ အဓိက အာရံုျပဳ ျပပြဲ၏ တတ္ကြၽမ္းမႈႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ထူးျခားစြာ ျပသခဲ့ပါသည္။ ျပစင္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၿပီး အင္တာနက္ေပၚ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ လက္ေတြ႕ျပသေရး ေပါင္းစပ္ ကမၻာ့ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး အေျခခံေဒသသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း ျပသေရးေနရာ(၂)ခုကုိ တုိးလာ ခဲ့ပါသည္၊ အထူးသျဖင့္၊ သီးျခားေဆြးေႏြးေရးေနရာကုိလည္း ဖြင့္လွစ္ သီးျခား မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲႏွင့္

ကုန္ပစၥည္းရွင္းျပပြဲ စုစုေပါင္း အပဲြ(၃၀)ေက်ာ္ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္အဖြဲ႕၏ ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏသည္ အယြမ္(၈၀)သန္းခန႔္ရွိ ဝယ္သူ၊ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျပသသူ၊ ျပည္သူလူထုမ်ား အေယာက္ (၈)ေသာင္းခန႔္ ဧည့္ခံ အခ်က္အလက္ အေစာင္ (၁)သိန္းေက်ာ္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္ ဟုစရင္းစုအရ သိရွိရပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရး ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလာေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီသည္ အေကာင္းဆံုး ဖြဲ႕စည္းပံုဆု၊ အေကာင္းဆံုး ျပစင္ဆုႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ေၾကာ္ျငာဆုတုိ႔ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားသြားလုပ္ငန္းဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ေစ်းသုိ႔ ဝင္ၿပီး လည္ပတ္ေသာ နည္းလမ္းကုိ ဆက္လက္ စူးစမ္းရွာေဖြ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရးသည္ အရည္အခ်င္းျမင့္ေသာ၊ ႏုိင္ငံတကကာ ပူတြဲ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေသာ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ျဖစ္လာရန္ က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္