(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲသည္ ရုပ္သိမ္း၊ လူအေယာက္ (၃.၇)သိန္းကုိ ဆြဲေဆာင္

2017-11-15 18:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

mtxx01

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲသည္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၃ရက္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ရုပ္သိမ္းပါသည္။ ဤျပပြဲ က်င္းပသည့္ အခ်ိန္(၅)ရက္ အတြင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ၾကံရြယ္ခ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္း၏ အဖုိးႏႈန္းသည္ အယြမ္ (၅၂၇.၉၇၇)သန္းခန႔္ ရွိ၍ လူအေယာက္ (၃.၇)သိန္းကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ျပပြဲကုိ လာေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ျပပဲြက်င္းပရာတြင္ ယူနန္ သစ္က်ားသီးလုပ္ငန္း ထိပ္သီးဖုိရမ္ စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ တတ္ကြၽမ္းသူႏွင့္ ပညာရွင္၊ လုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တုိ႔မွ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလွ်ိလွ်ိ အၾကံေပးခဲ့ပါသည္။

mtxx02

ဤအႀကိမ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းျပပြဲသည္ ျပင္သစ္၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ရုရွားစေသာ ႏုိင္ငံ(၁၇)ခု၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ေဒသ၊ စီခြၽန္၊ နင္ရွ၊ ရွန္ဟုိင္းစေသာ ျပည္နယ္ပ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (၈)ဖြဲ႕တုိ႔ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ျပပြဲအား ပါဝင္လာပါသည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး သိပံၸပညာ အကယ္ဒမီႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ (၁၆)ခုတုိ႔သည္ အဖြဲ႕အျဖစ္ ျပပြဲကုိ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲ၏ အတုိင္းအတာသည္ စတုရန္းမီတာ (၅)ေသာင္းရွိၿပီး စံျပျပခန္း အခန္း(၂.၅)ေထာင္ရွိၿပီး အခန္းတြင္းျပတုိက္ (၆)ခုႏွင့္ အခန္းျပင္ဘက္ ျပသေရးေနရာ (၃)ခုကုိ စုစုေပါင္း စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ခ်မ္ကုန္တုပ္နန္ႏွင့္ ဆံုမင္း ခ်န္ႏံု လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းျပသေရးဥယ်ာဥ္တုိ႔၌ ျပသေရးေနရာခြဲကုိ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။

mtxx03

ဤအႀကိမ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျပပြဲတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ၾကံရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီ (၄၁၄)ခုရွိ၍ အဖုိးႏႈန္းသည္ အယြမ္ (၅၂၇.၉၇၇)သန္းခန႔္ ရွိပါသည္။ ၎အနက္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ စီမံကိန္း(၂၁)ခုကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး အဖုိးႏႈန္းသည္ အယြမ္ (၁၉.၁)ဘီလ်ံခန႔္ ရွိ၍ ဤအႀကိမ္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ေငြမ်ားသည္ အႀကီးဆံုး၊ အမ်ားဆံုးေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲတြင္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္