တြန္းခြၽန္း စတုတၴအႀကိမ္ အစားအေသာက္ပြဲကုိ စတင္က်င္းပ၊ The banquet at the street (၁၈၈)ပြဲကုိ အတူစံစားၾက

2017-11-06 11:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) လမ္းပြဲ၊ ဖေယာင္းတိုင္မီးေရာင္၊ အစားအေသာက္ စသည္တို႕ ရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာ(၃၀) ရက္ေန႕တြင္ ကူမင္းျမိဳ႕က ေတာင္းခ်ိန္ျမိဳ႕ အစားအေသာက္ပြဲထြင္႕ျပီး၊ ဤအစားအေသာက္ပြဲ ထူးျခားခ်က္ ရွိသည္၊ (၁၈၃)ပြဲ လမ္းပြဲ ေဆာက္လုပ္ျပီး ဖောယာင္းတိုင္(၁၀၆၃)ေခ်ာင္း မီးေလာင္ျပီး အစားအေသာက္စားရင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ မိသားစု အေျခအေနမ်ိဳး ခံစားပါသည္။

ကူမင္းျမိဳ႕က ေတာင္ခ်ိန္ျမိဳ႕ အစားအေသာက္ပြဲ ဆက္လက္စြာ (၄)ၾကိမ္ က်င္းပပါသည္ ဟု အ

စားအေသာက္ လမ္းညြန္ၾကားေရးဌာန ႏွင္႕ပတ္သက္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ မိတ္ဆက္ေပးသည္။

ေတာင္းခ်ိန္ျမိဳ႕ ျပည္သူ႕အစိုးရက ဤအစားအေသာက္ပြဲကို အဓိကလုပ္ေဆာင္သည္။ (၁၈၈) ပြဲလမ္းပြဲသည္ အခုအထိ အၾကီးဆံုးေသာ ပမာဏ ျဖစ္သည္။ ဤအစားအေသာက္ပြဲသည္ ဟင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိျပီး ပန္းကန္မ်ားသည္ မိသားစု ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ေစသည္၊ က်န္းမာေရးႏွင္႕ အ သက္ရွည္သည္ ဟု ဆုေတာင္းေသာ အေျပာအဆိုေ ရးထားပါသည္။ စားျပီးလွ်င္ (၃၈၇)ယြမ္ တန္ဖိုးေသာ ပန္းကန္ ယူသြားႏိုင္သည္ အျပင္ မုန္းလည္းေပးမည္။

ဤအစားအေသာက္ပြဲတြင္ ေတာင္းခ်ိန္ျမိဳ႕က လူၾကီးကို ရိုေသးေလးစားေသာ လူ(၁၀)ေယာက္ႏွင္႕ စံျပမိသားစု ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပသမႈကို ျပသပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္