တလီ စမ္းေတာင္ႏွင့္ က်ီးဇူေတာင္တြင္ ႏွင္းက်

2017-11-04 16:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

3

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ႏွင္းက်ခ်ိန္သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပို္ေစာသည္။ ကူမင္း ေက်ာက္ဇီေတာင္သည္ ႏုိဝင္ဘာ (၂)ရက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ဆီးႏွင္း ႀကိဳၿပီးေနာက္ တလီ စမ္းေတာင္ႏွင့္ က်ီးဇူေတာင္တုိ႔သည္လည္္း ႏုိဝင္ဘာ (၃)ရက္တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ဆီးႏွင္း ႀကိဳလာပါသည္။ လူမ်ားကုိ တလီ က်ီးဇူေတာင္တြင္မွ ႏွင္းရႈခင္းသည္ ဆြဲေဆာင္ပါသည္။ တလီၿမိဳ႕မွ ဆီးႏွင္း႐ႈခင္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို အတူတူ ၾကည္ၾကပါ။

4

5

6

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္