ရီလ်န္ဘဲကင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပ၊ စားဖုိးမွဴး ၂၆၆ ဦးက ဘဲ ၃၁၉၂ ေကာင္ကုိ တစ္ခ်ိန္တည္း ကင္ၾက

2017-09-14 15:15 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) "ရီလ်န္ခရုိင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဘဲကင္ပြဲ-Set Guinness World Records လႈပ္ရွားမႈ"ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ရီလ်န္ခရုိင္ ရွန္းယားကန္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘဲကင္လက္ရာၿပိဳင္ပြဲတြင္ စားဖုိးမွး (၂၆၆) ဦးသည္ ဘဲ (၃၁၉၂)ေကာင္ကုိ တစ္ခ်ိန္းတည္း ကင္ၾကကာ Guinness World Recordsသုိ႔ ပါဝင္ရန္ စာရင္း လက္ေတြ႕ တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရီလ်န္ခရုင္ နာမည္ေက်ာ္ ဟင္းလ်ာ (၁၀)မ်ဳိးႏွင့္ မုန႔္ပဲ သေရစာမ်ားကုိ စားႏုိင္ပါသည္။

လူေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ဘဲကင္ စားၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပၿပီး လူ တစ္ေထာင္ေက်ာင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ (၁၆)ခုမွ ေက်းလက္မိသားစုခရီးသြား လုပ္ငန္း ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ေက်းလက္မိသားစုခရီးသြား လုပ္ငန္း အခ်က္အျပဳတ္လက္ရာၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ပါဝင္ မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ဘဲကင္လက္ရာၿပိဳင္ပြဲ၊ လူေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ဘဲကင္စားၿပိဳင္ပြဲ၊ ယူနန္ ျပည္နယ္ ေက်းလက္မိသားစုခရီးသြားလုပ္ငန္း အခ်က္အျပဳတ္လက္ရာၿပိဳင္ပြဲ၊ ရီလ်န္ခရုိင္ ဟင္းလ်ာ(၁၀)မ်ဳိးႏွင့္ မုန႔္ပဲသေရစာစသည့္ၿပိဳင္ပြဲထဲတြင္ ဆုရသူမ်ားအတြက္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္