စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ မွစ၍ ကူမင္းဘူတာရံုမွ ခ်န္ကုမ္ႏွင့္ ယိရွီးသုိ႔ သြားလွ်င္ အျမန္ရထားစီးႏုိင္

2017-08-31 18:45 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1111111111111111

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္းဘူတာရံု-ကူမင္းေတာင္းပုိင္းကားဂိတ္ ႏွင့္ ကူမင္းဘူတာရံု- ယိရွီးဘူတာရံု အျမန္ရထား (၂)စီးကုိ စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ မွစ၍ ခုတ္ေမာင္းမည္။ အခုတေလာ၊ လူတုိ႔သည္ လက္မွတ္မ်ားကုိ ဝယ္ႏုိင္ပါသည္ ျဖစ္ပါသည္။

22222222222222222

ကူမင္းေတာင္းပုိင္းကားဂိတ္သည္ အဓိကၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ႏွင့္ ကီလုိမီတာ(၂၀)ေက်ာ္ ကြာေဝးကူမင္းဘူတာရံု-ကူမင္းေတာင္းပုိင္းကားဂိတ္ ႏွင့္ ကူမင္းဘူတာရံု- ယိရွီးဘူတာရံု အျမန္ရထား (၂)စီးကုိ ခုတ္ေမာင္းၿပီးေနာက္ ခရီသည္မ်ားသည္ ခရီးထြက္အခါ ပုိမုိ လြယ္ကူၿပီး အခ်ိန္ ပုိမုိၿခိဳးျခံ ႏုိင္ပါသည္။

3333333333333333

စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔၊ ကူမင္းဘူတာရံု- ကူမင္းေတာင္ပုိင္းကားဂိတ္ အျမန္ရထားကုိ (၄)စီး ခုတ္ေမာင္းခရီးစထြက္အခ်ိန္သည္ ၉နာရီ ၂၅မိနစ္၊ ၁၇နာရီခြဲ၊ ၂၀နာရီ ၁၈မိနစ္ႏွင့္ ၂၁နာရီခြဲ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အသြားခရီးသည္ ၂၂မိနစ္ခန႔္ လုိပါသည္။ လက္မွတ္အဖုိးသည္ အထက္တန္း (၂၅)ယြမ္၊ ပထမတန္း (၁၃)ယြမ္၊ ဒုတိယတန္း (၈)ယြမ္ ျဖစ္ၿပီး ထုိင္ခံုမရွိေသာ လက္မွတ္ဝယ္ရန္ (၈)ယြမ္ လုိပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ေန႔တြင္ ကူမင္းဘူတာရံု- ယိရွီးဘူတာရံု အျမန္ရထားကုိ (၂)စီး ခုတ္ေမာင္းခရီးစထြက္အခ်ိန္သည္ ၉နာရီ ၂၅မိနစ္ႏွင့္ ၁၇နာရီခြဲ တုိ႔ျဖစ္ကူမင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ယိရွီးေရာက္ရန္ ၅၆မိနစ္ခန႔္ လုိပါသည္။ လက္မွတ္အဖုိးသည္ အထက္တန္း (၁၄၄)ယြမ္၊ ပထမတန္း (၇၆)ယြမ္၊ ဒုတိယတန္း (၄၈)ယြမ္ ျဖစ္ၿပီး ထုိင္ခံုမရွိေသာ လက္မွတ္ဝယ္ရန္ (၄၈)ယြမ္ လုိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္