ဒုတိယအသုတ္ တရုတ္တစ္ျပည္လံုး ထူျခားခ်က္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ စရင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး (၁၀)ခုက ယူနန္ျပည္နယ္မွလာ

2017-08-31 18:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဒုတိယအသုတ္ တရုတ္တစ္ျပည္လံုး ထူျခားခ်က္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ စရင္းကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ပါသည္၊ ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း (၂၇၆)ခုသည္ ဤစာရင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ၎အနက္၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေရာင္အနန္းခရုိင္ ကြမ္းလုၿမိဳ႕နယ္၊ က်န႔္ခြၽန္ခရုိင္ စာရွီးၿမိဳ႕နယ္၊ ရွင္းဖ်င္ခရုိင္ ကာဆာၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းလားခရုိင္ မုိင္းလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လံုယမ္ရပ္ကြက္ လုက်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ စြန္းက်န္းခရုိင္ မုိင္းခုၿမိဳ႕နယ္၊ ယီလ်ံခရုိင္ ေရွာင္ေဆာင္ဘၿမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ ဟယ္ရွင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စံုးမင္ခရုိင္ ရမ္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မံုလ်န္ခရုိင္ မုိင္းမာၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ခု ရွိပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ထူးျခားခ်က္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္သည္ တစ္ျပည္လံုး၌ ပဥၥမေနရာတြင္ တည္ရွိ ေနပါသည္။ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ (၄)ခုထဲတြင္ ယူနန္ႏွင့္ ေကြ႕က်ဴးတုိ႔သည္ ဒုတိယေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္(၁၀)ခု ရွိၿပီး စာရင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ပါသည္။ ျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ေပါင္းစမ္ၿမိဳ႕တြင္ ထူးျခားခ်က္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ အမ်ားဆံုး ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္(၂)ခုသည္ စာရင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္