ကူမင္း ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္(၃)၊ အမွတ္(၆) ပထမလုပ္ငန္းရပ္က တရားဝင္ စမ္းသပ္ခုတ္ေမာင္း

2017-08-30 16:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

135624rc9i8555f54uah9i

135623m1xi6yfe66yh3iy1

ကူမင္း ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() အမွတ္() ပထမလုပ္ငန္းရပ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ တရားဝင္ စမ္းသပ္ ခုတ္ေမာင္း ခဲ့ပါသည္။

135619nzr3xx1r1ijebruy

ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္()သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ အေရွ႕အေနာက္ ဆက္သြယ္ေသာ အမာခံ ရထားလမ္းျဖစ္၍ စုစုေပါင္း (၂၃.၃၅)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး လမ္းတစ္ေလွ်က္လံုးတြင္ ဘူတာရံု (၂၀)ခု စီစဥ္ပါသည္။

135614aafinpfbgks7qsbs

135620tgk9sixwxioj0ixi

ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္()သည္ ေလဆိပ္သုိ႔ အထူးမီးရထား ျဖစ္၍ စုစုေပါင္း (၂၅.)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး လမ္းတစ္ေလွ်က္လံုးတြင္ ဘူတာရံု ()ခု စီစဥ္ပါသည္။ ပထမလုပ္ငန္းရပ္သည္ စုစုေပါင္း (၁၈.၀၇)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး ဘူတာရံု ()ခု ထူေထာင္ပါသည္။

135610vkhxpwrbkfohppbg

135620z3ibemblt3780izl

ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() ခုတ္ေမာင္းအခ်ိန္သည္ နံနက္ ၆နာရီ ၂၀မိနစ္မွ ညေန ၂၂နာရီ ၄၅မိနစ္ အထိ ျဖစ္ၿပီး ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() ပထမ လုပ္ငန္းရပ္၏ ခုတ္ေမာင္းအခ်ိန္သည္ နံနက္ ၆နာရီ ၂၀မိနစ္မွ ညေန ၂၂နာရီ ၂၀မိနစ္ အထိ ျဖစ္ပါသည္။

135612jo3hmtirww1vittc

ေျမေအာက္ရထားလမ္း အမွတ္() အမွတ္() ပထမလုပ္ငန္းရပ္သည္ ခရီးတာအရ လက္မွတ္အဖုိးကုိ သတ္မွတ္၍ ()ကီလုိမီတာ မလြန္လွ်င္ လက္မွတ္အဖုိး ()ယြမ္ လုိပါသည္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တစ္ႀကိမ္ ခရီးတာသည္ ()ကီလုိမီတာ တုိးပြားလွ်င္ လက္မွတ္အဖုိး ()ယြမ္ကုိ တုိးပြား လာပါသည္။

135609vb3laa5bfzibfpsj

135625ui1blactbarbzdi0

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္