ကူမင္းရွိ ေလဆိပ္အျမန္ဘတ္စကားစီးေနရာ ၆ခုတြင္ ဘုိးရင္းကတ္ ရုိက္ႏုိင္၊ ယူနန္ေလဆိပ္၏ Wechat Accountျဖင့္ Check-in လုပ္ႏုိင္

2017-08-24 15:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ယုခုတေလာ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ ခရီးသည္မ်ား လာျခင္းေၾကာင့္ ဘုိးရင္းကတ္ လြယ္ကူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နန္က်န္းဟုိတယ္၊ ရွင္းယင္စီထိန္ဟုိတယ္၊ ဘူတာရံု ပတ္ဝန္းရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတုိက္၊ ကူမင္းဘူတာရံု ခန္းမေဆာင္၊ အန္နင္ႏွင့္ တာပန္ေခ်ာင္တြင္ ေလဆိပ္ အျမန္ ဘတ္စကားမွတ္တုိင္ ပါဝင္ သည့္ေနရာ (၆) ခုတြင္ Check-in လုပ္ႏုိင္ကာ (၅) နာရီက်ဳိးတင္ေရာက္ၿပီး ထုိင္ခံုေရႊးခ်ယ္ ျခင္းႏွင့္ ဘုိးရင္းကတ္ကုိ ပံုႏွိပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု ကူမင္းခ်န္ေရႊအျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ သိရွိရပါ သည္။

ဝန္စည္စလည္မပါလွ်င္ ကူမင္းေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးခံကာ ေလယာဥ္ ေပၚ တက္ႏုိင္ပါ သည္။ ဝန္စည္စလည္ ပါလွ်င္ ထြက္ခြာေရးခန္မရွိ ေကာင္တာ D01-D08 တြင္ လႊဲအပ္တင္ပုိ႔ႏုိ္င္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ က်င္းေမာင္ဟုိတယ္၊ ယူအန္းေဟြ႕ဒူးဟုိတယ္၊ Expo Garden Hotle၊ လံုထယ္ဟုိတယ္၊ Golden Eagle Shopping Mallစသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဘုိးရင္းကတ္ပံုႏွိပ္စက္ကုိ ခ်ထားေၾကာင္း ကူမင္းေလဆိပ္မွ သက္ဆုိင္ရာတာတန္သူက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ယခုအထိ ကူမင္းေလဆိပ္အေဆာက္အအံုတြင္ ဧရိယာA၊ C၊ D၊ E၊ G၊ F၌ Check-in လုပ္ သည့္စက္ (၆၉)လံုးခ်ထားၿပီး ထုိင္ခံု တုိက္ရုိက္ေရႊးကာ ဘုိးရင္းကတ္ ရုိက္ႏုိင္ပါသည္။ ဝန္စည္စလံု လႊဲအပ္တင္ပုိ႔လုိပါက ဘုိးရင္းကတ္ ရုိက္ၿပီး ေကာင္တာမွာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါ သည္ဟု ၎က ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီ၏ ဝက္ဘ္ဆုိင္၊ ယူနန္ေလဆိပ္ကုမၸဏီအုပ္စု၏ Wechat Accountျဖင့္ Check-in လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ခ်န္ေရႊအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ စပ္သားအတြက္ သီးသန႔္၍ လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးရန္ လမ္းေၾကာင္းကုိ စီစဥ္ထားၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေပးႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္