ေျမေအာက္ရထားလမ္း ဘူတာရံုအသီးသီး၏အမည္စာရင္းသတ္မွတ္၊ အထိမ္းအမွတ္ လက္မွတ္စာအုပ္ ကုိ ထုတ္ျပန္

2017-08-23 14:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

4ccc6a75a7381b070f1001

စာအုပ္ထဲတြင္ ကူမင္းလကၡဏာရွိသည့္ သမုိင္းအေဆာက္အအံုမ်ားျပသျခင္း

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ကူမင္း အမွတ္(၃) ေျမေအာက္ရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးရွိ ဘူတာ (၂၀)၏အမည္ ကုိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ရွီးစန္းေတာ္ဥယာဥ္၊ ခ်ိန္းၾကားပီ၊ ဖူဖ်င္ရြာ၊ စီက်ဴး၊ တာယူလမ္း၊ အေနာက္ကားဂိတ္၊ ျမန္စန္း၊ ခ်န္းယြမ္က်ံဳးလမ္း၊ ရွီးယြမ္၊ လ်န္ၾကားဟုိ၊ ၿမိဳ႕အားကစားရံု၊ ဖန္းၾကားဝမ္း၊ ဝူရီးလမ္း၊ တုန္းဖုမ္းကစာကြင္း၊ ထူတုန္းအားကစာရံု၊ တာစူယင္၊ က်င္းမာဘုရားေက်ာင္း၊ ထုိင္ဖ်င္ရြာ၊ ဟုန္ေခ်ာင္၊ အေရွ႕ ကားဂိန္ပါဝင္သည့္ ဘူတာ(၂၀) ျဖစ္ေၾကာင္း ကူမင္း ရထားသံလမ္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီလီမီတက္မွ သိရွိရပါသည္။

ကူမင္းအမွတ္(၃) ေျမေအာက္ရထား ေမာင္းႏွင္းရမည္ေၾကာင့္ ကူမင္းေျမေအာက္ရထား အရင္းျမစ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ "ကူမင္းသတိရခ်က္"ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အထိမ္းအမွတ္လက္မွတ္စာအုပ္ (၃၀၀၀)ကုိ ထုတ္ျပတ္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

ဤအထိမ္းအမွတ္လက္မွတ္စာအုပ္ထဲတြင္ လက္မွတ္(၆)ေစာင္ႏွင့္ အထိမ္အမွတ္ သိမ္းစည္းစုေဆာင္းေရးကတ္ပါဝင္ေၾကာင္း၊ စာအုပ္မွာ ကူမင္း အမွတ္(၃) ေျမေအာက္ ရထားျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ကူမင္းလကၡဏာရွိသည့္ သမုိင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ႏွင့္ ခရီစဥ္ေနရာမ်ားကုိ ျပသေၾကာင္း၊ လက္မွတ္(၆)ေစာင္ျဖင့္ ေျမေအာက္ရထား တစ္ေခါက္ စီးႏုိင္ၿပီးပုိက္ဆံုသြင္းထားမႈ မရဘဲ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သိမ္းစည္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ သိရွိရပါ သည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္