ကူမင္း ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္တြင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာ (၂၇၃၁)ခုစလံုးကုိ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္

2017-08-04 15:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

22222

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုသေလာ၊ ကူမင္း ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္တြင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာ (၂၇၃၁)ခုကုိ တည္ေဆာက္ ၿပီးေျမာက္ၿပီ ျဖစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန႔္ရွင္းေရးဌာန တုိက္ရုိက္ စီမံခန႔္ခြဲသည့္ အမ်ားသံုးအိမ္သာႏွင့္ လူမႈအမ်ားသံုးအိမ္သာကုိ ပါဝင္ၿပီး စလံုးသည္ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ထဲမွ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ားသည္ ပုိမုိ စံျပ စီမံခန႔္ခြဲရန္ ပုိမုိ စံကုိက္မည္။

11111

အခု ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာကုိ စုစုေပါင္း (၃၇၇၉)ခု ရွိပါသည္။ ၎အနက္၊ ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္တြင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာ (၂၇၃၁)ခုကုိ ရွိၿပီ ျဖစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန႔္ရွင္းေရးဌာန တုိက္ရုိက္ စီမံခန႔္ခြဲသည့္ အမ်ားသံုးအိမ္သာ (၆၄၅)ခုႏွင့္ လူမႈအမ်ားသံုးအိမ္သာ (၂၀၈၆)ခုကုိ ပါဝင္ၿပီး စလံုးသည္ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့ပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္ႏွင့္ ခရုိင္းရပ္ကြက္တြင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာ (၁၀၄၈)ခုကုိ ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ သန႔္ရွင္းေရးဌာန တုိက္ရုိက္ စီမံခန႔္ခြဲသည့္ အမ်ားသံုးအိမ္သာ (၆၀၈)ခုႏွင့္ လူမႈအမ်ားသံုးအိမ္သာ အခု(၄၄၀)ကုိ ပါဝင္ပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုေပၚမွ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း ကိန္းဂဏန္းအရ သိရွိရပါသည္။

复件-大公厕

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္