အာစတာနာ ကမၻာျပပြဲတရုတ္ျပခန္း"ယူနန္ေန႔" လႈပ္ရွားမႈ စတင္က်င္းပ

2017-07-26 16:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အာစတာနာ ကမၻာျပပြဲတရုတ္ျပခန္း "ယူနန္ေန႔" လႈပ္ရွားမႈဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ကုိ ကာဇာစတန္ႏုိင္ငံ ေဒစစံေတာ္ခ်ိန္ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ က်င္းပရာ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကာဇာစတန္ႏုိင္ငံမွ ဧည့္သည္ေတာ္ (၁၂၀)သည္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္ ဟု ယူနန္ CCPITမွ သိရွိရပါသည္။

ဤ"ယူနန္ေန႔"လႈပ္ရွားမႈကုိ "စြမ္းရည္သစ္ အစိမ္းဘဝခံစား"ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပ၍ ျပသမႈ၊ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြမႈ၊ ခရီးသြာလာေရးမိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီမႈစသည့္နည္းမ်ား ျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဧည့္သည္မ်ားအား ယူနန္ျပည္နယ္၏စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ Intangible Cultural Heritage ကာကြယ္မႈ၊ စြမ္းအင္သစ္ဖံြ႕ၿဖိးအသံုးျပဳမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစသည့္ကမ်ားတြင္ ရရွိသည့္ ေအာင္ျမင္ခ်က္ မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယူနန္ CCPITႏွင့္ ကာဇာစတန္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာနတုိ႔သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ကုန္သြယ္ေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွ႔မႈႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီမ်ားသည္ လည္း ကာဇာစတန္ႏုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ လက္ဖက္ လုပ္ငန္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အာစတာနာ ကမၻာျပပြဲျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကာဇာစတန္ႏုိင္ငံပါဝင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပုိမုိးရင္းႏွီးေသာစီးပြားကုန္သယ္ေရး ဆက္ဆံမႈကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သိပၸံနည္းပညာစသည့္ကမ်ားတြင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပး မည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: 袁思思
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္