၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္(ေလာက္ကုိင္)ႏုိင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့

2017-07-25 16:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္(ေလာက္ကုိင္)ႏုိင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့၍ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ျပပြဲက်င္းပသည့္ေကာ္မတီက မိတ္ဆက္ျပန႔္ခ်ီပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကုန္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္မီတီယာမ်ားအား ျပပြဲ ျပင္ဆင္သည့္အေၾကာင္းအရာ အတိအက်ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္-ဗီယက္နမ္(ေလာက္ကုိင္)ႏုိင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာဘ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံေလာက္ကုိင္ျပည္နယ္ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕က်င္းခ်မ္ျပသေရးစင္တာတ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပသေရးေနရာ (၈၀၀)ခန႔္ စီစဥ္ထားၿပီး တရုတ္ဖက္က ျပသေရးေနရာ (၂၀၀) စီစဥ္ထား၍ လယ္ထြက္ ပစၥည္း၊ စက္ယႏၲရား၊ ကုန္ၾကမ္း၊ ဓာတုပစၥည္း၊ ေဆာက္လုပ္ ေရးပစၥည္း၊ အီလက္ထရြန္ ပစၥည္းပါဝင္သည့္ ကုန္စည္မ်ားကုိ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဤျပပြဲတြင္ ထုထည္၊ ျပသရန္ကုန္စည္စသည္တုိ႔၏အဆင့္အတန္းသည္ ယခင္ႏွစ္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပပြဲထက္ ျမႇင့္တင္လာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္