စြန္းမင္တြင္ တစ္ျပည္လံုးမွ ပထမဦးဆံုး ပန္းေျခာက္ျပတုိက္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၊ စက္တင္ဘာလလကုန္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္

2017-07-05 11:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

4ccc6a75a7381ac69bc504

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) (၃)ႏွစ္ကုန္ၿပီး တည္ေဆာက္ေသာ တစ္ျပည္လံုးမွ ပထမဦးဆံုး ပန္းေျခာက္ျပတုိက္သည္ စက္တင္ဘာလလကုန္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္။ လူေတြသည္ ဤျပတုိက္ထဲ၌ ပန္းေျခာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး ေပၚျပဴလာသိပၸံသင္၍ ႀကိဳက္ေသာ ပန္းေျခာက္ သုိ႔မဟုတ္ ပန္းေျခာက္ ျပဳလုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အခ်ဳိဆံုးေသာ ေစ်းျဖင့္ ဝယ္ႏုိင္ပါသည္။

ပန္းေျခာက္ျပတုိက္သည္ စြန္းမင္ခရုိင္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ေခတ္မီ စုိက္ပ်ဳိးေရး သရုပ္ျပဇုန္ထဲ၌ တည္ရွိေနၿပီး ျပတုိက္တံခါးဝတြင္ ခရမ္းေရာင္လာဗင္ဒါ၊ အျဖဴေရာင္ဂ်စ္ဘ္စာဖာလာ၊ အဝါေရာင္ေဒစီပန္း၊ ေခြးၿမီးျဖဴ၊ အနီေရာင္ႏွင္းဆီပန္း စေသာ ပန္းေျခာက္မ်ားကုိ ထားေနပါသည္။ ဤမုိးဆန္းပန္းသည္ သဘာဝ ေျခာက္ေအာင္ေလသလပ္ခံထား ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္လာေသာ ပန္းေျခာက္မ်ားကုိ အဝါေရာင္၊ နံ႔သာေရာင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျမေစးေရာင္ရွိေသာ ေျမအုိး၊ သစ္သားဇလံုး၊ ႀကိမ့္ျဖင့္ရက္လုပ္ထားေသာ ျခင္းေတာင္းမ်ား၌ ထားလုိက္ၿပီး ၾကည့္လုိ႔ ထူးဆန္းပါသည္။

4ccc6a75a7381ac69bc505

ပန္းေျခာက္ျပတုိက္၏ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္သည္ စတုရန္းမီတာ (၂)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိၿပီး တရုတ္ တစ္ျပည္လံုးမွ ပထမဦးဆံုး ပန္းေျခာက္ျပတုိက္ ျဖစ္၍ ပန္းေျခာက္ အမ်ဳိး(၁)ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ျပသၿပီး ပန္းေျခာက္၏ အေရအတြက္သည္ အကုိင္း(၅)ေသာင္း ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ျပတုိက္ထဲမွ လက္ရာစလံုးသည္ ရုကၡ၊ မုိးဆန္းပန္း၊ ခံြမာသီး စေသာ သဘာဝ ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး လက္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္၍ သိမ္းဆည္းႏုိင္ေသာကာလသည္ (၁၀)ႏွစ္ခန႔္ ရွိပါသည္။

4ccc6a75a7381ac69bc506

ျပတုိက္သည္ အခန္းတြင္း ပန္းေျခာက္ျပသေနရာႏွင့္ ပန္းေျခာက္ ေပၚျပဴလာသိပၸံ ျပဳေနရာတုိ႔ (၂)ခုကုိ ပါဝင္ပါသည္။ အခန္းတြင္း ပန္းေျခာက္ျပသေနရာ၏ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္သည္ စတုရန္းမီတာ (၁)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိၿပီး မတူေသာ ပန္းေျခာက္၏ ျပကြက္ျပတြင္း တြဲဖက္ထားျခင္းကုိ အဓိက ျပသ၍ ျပကြက္ျပတြင္း (၁)ခုသည္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဓာတ္ပံုရုိက္ရန္ ေနရာကုိ ေနရစ္ပါသည္။ အခု၊ ပန္းေျခာက္ ေပၚျပဴလာသိပၸံ ျပဳေနရာကုိ တည္ေဆာက္ေန၍ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္သည္ စတုရန္းမီတာ (၁)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည္ ခန႔္မွန္းၿပီး ဓာတ္ပံု၊ စာလံုး၊ တကယ့္ပစၥည္းမ်ားကို ျပသျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ပန္းေျခာက္၏ ျပဳလုပ္ျဖစ္စဥ္ကုိ သိရွိနားလည္ ေစပါသည္၊ ဤေနရာထဲတြင္ ျပန္းေျခာက္အမ်ဳိး (၁)ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္