ကူမင္းေျမာက္ပုိင္းတြင္ အာလူပန္းမ်ား ပြင့္ဖူးေန

2017-06-22 17:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

640.webp

ႏွစ္စဥ္ဇြန္လမွ ၾသဂုတ္လအထိ ထန္သီန္ႏွင့္ေက်ာက္ဇီေတာင္ရပ္ကြက္၊ စိန္ခြိဳင္ ေက်းလက္အုပ္စု၊ ယူဖိန္ေက်းရြာတြင္ အာလူစုိက္ခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ယုခုအခါ အာလူ ပန္းမ်ား ပြင့္ဖူးေနပါသည္။

640.webp (1)

640.webp (2)

640.webp (3)

640.webp (4)

ပန္းေရာင္၊ ခရမ္းေဖ်ာ့ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္......မ်ားျပားေသာအာလူးပန္းႏွင့္ အဝါေရာင္ မုန္ညင္းပန္းသည္ ပန္းခ်ီကားလုိ လုပပါသည္။

640.webp (5)

ေႏြရာသီတြင္ စိန္ခြိဳင္ေက်းလက္အုပ္စုသုိ႔ သြားပါက အာလူးပန္းမ်ားၾကည့္႐ႈႏုိင္ေသာ္လည္း ေဆာင္းရာသီတြင္ ႏွင္းက်႐ႈခင္း ခံစားႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သုိးအုပ္စုကုိ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

 

640.webp (6)

640.webp (7)

640.webp (8)

640.webp (9)

640.webp (10)

640.webp (11)

640.webp (12)

640.webp (13)

640.webp (14)

640.webp (15)

640.webp (16)

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu TING
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္