စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ Morehella esculentaမ်ားကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ စတင္ေရာင္းခ်၊ တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င္ ယြမ္ ၃၀၀ ေစ်းရွိ

2017-03-07 14:18 ေရာင္စံုတိမ္တံဝာား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယခုတေလာ စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ Morehella esculenta မ်ားကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕  ဇြမ္ရွင္းေစ်းကြက္တြင္ စတင္ ေရာင္းခ်ၿပီး တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င္ အယြမ္ (၂၆၀)မွ အယြမ္ (၂၇၀)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ Morehella esculenta မ်ား၏ စုိက္ခင္းဧရိယာ မုိ (၄၀၀၀)မွ (၄၅၀၀)အထိ ရွိၿပီးဟု တရုတ္ႏုိင္ငံ သိပံၸပညာအကယ္ဒမီ ကူမင္းရုကၶသုေတသနဌာန ေဒါက္တာ ေဇာက္ခ်ီက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

2

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ သိပံၸပညာအကယ္ဒမီအသင္း ကူမင္းရုကၶသုေတသနဌာနသည္ ယူနန္တစ္ျပည္နယ္လံုး အတြင္းမွ ခရုိင္(ၿမိဳ႕) (၁၆)ခု၌ Morehella esculenta အမုိ(၆၀)ေက်ာ္ကုိ စံျပအျဖစ္ စုိက္ပ်ဳိး၍ လယ္သမား အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လမ္းၫႊန္ၿပီး Morehella esculenta မ်ား အမုိ(၁)ေထာင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ပါသည္။ ယခု၊ Morehella esculenta မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးၿပီးေျမာက္သည္ မွစ၍ ရိတ္သိမ္းရန္ အထိ (၃)လလုိ၍ ေနရာတစ္ခ်ဳိ႕၌ တစ္ႏွစ္ (၂)ႀကိမ္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါသည္။

3

Morehella esculenta သည္ ဆိတ္အူႏွင့္ တူေသာေၾကာင့္ ဤအမည္ ဟုေခၚပါသည္။ Morehella esculenta မ်ားသည္ အရသာ ထူးျခားၿပီး ဗီတာမင္ႏွင့္ ေအမီႏုိအက္ဆစ္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိ၍ ေသြးတြင္းပါအဆီ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ေရာဂါၿပီးဓာတ္ အားေကာင္းျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်ကုသျခင္း။ ဖုေရာင္နာကုသျခင္း စေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။

5

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္