လာအုိႏုိင္ငံ ေမာ္သင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ဘက္စံု စတင္တည္ေဆာက္

2016-12-19 17:50 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) လာအုိႏုိင္ငံ ေမာ္သင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ဘက္စံု စတင္တည္ေဆာက္ေရး အခမ္းအနားႏွင့္ ကုန္သည္ဖိတ္ေခၚမႈ စည္းေဝးပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ တရုတ္ လာအုိ (၂)ႏုိင္ငံမွ ေမာ္ဟန္-ေမာ္သင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

လာအုိႏုိင္ငံ ေမာ္သင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သည္ေရး ေငြးေရးေၾကးေရး ျပသမႈလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလာေရးအပန္ေျဖ လုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ခံ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး အေခ်ာကုိင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ ကုသေရးလုပ္ငန္း အစိတ္အပုိင္း (၄)ခုကုိ တည္ေဆာက္ပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိေန႔ SINOHYDRO BUREAU 14CO.LTD ၊ Lao China Bank၊ Yunnan Open University၊ France Louvre Hotel Management Group စေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အဖြဲအစည္းမ်ား အခု(၄၀)ေက်ာ္သည္ သေဘာတူဝန္ခံခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာ္သင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကုိ စတင္အသံုးျပဳ ခဲ့ပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေမာ္သင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ လာအုိႏုိင္ငံ နန္ထာျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ ေမာ္ဟန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္၍ လာအုိႏုိင္ငံမွ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ကုန္းေၾကာင္းဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ ျဖစ္ၿပီး ကူမင္း-ဗန္ေကာက္ ႏုိင္ငံတကာ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းမွ လာအုိ၏ အဝင္အထြက္ေပါက္၊ Trans-Asian Railway (အလယ္ပုိင္းလမ္း)မွ လာအုိ၏ ပထမဦးဆံုး မီးရထားဘူတာရံုလည္း ျဖစ္ပါသည္။၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္သည္ (၃၄) စတုရန္းကီလုိမီတာ ရွိပါသည္။

တရုတ္လာအုိ (၂) ႏုိင္င္တုိ႔သည္ “တရုတ္လာအုိ ေမာ္ဟန္-ေမာ္သင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ကုိ တည္ေဆာက္ေရး အက်ဳိးတူ အေထြေထြ စီမံကိန္း” ႏွင့္ “တရုတ္လာအုိ ေမာ္ဟန္-ေမာ္သင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ကုိ အက်ဳိးတူ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေထြေထြ စီမံကိန္း” တုိ႔ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ျဖစ္ကာ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ လာအုိႏုိင္ငံ နန္ထာျပည္နယ္တုိ႔တြင္ “တရုတ္လာအုိ ေမာ္ဟန္-ေမာ္သင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္”ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ယခုအခါ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ကုိ တည္ေဆာက္ေရးသည္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္