တရုတ္မိတ္ေဆြေပါင္းခ်င္

2016-11-04 16:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

User ေဝေဝ၏ေမးခြန္း။

မဂၤလာပါ၊ ကြၽန္မက ကူမင္ၿမိဳ့ေရာက္တာသံုးလၾကာၿပီ၊ ကူမင္းကုိ အရမ္းသေဘာက်တယ္။ တရုတ္မိတ္ေဆြမ်ား ေပါင္းခ်င္တယ္။ ဒီဝက္ဘ္ဆုိက္ကေန မိတ္ေဆြေပါင္းဖုိ႔ အေၾကာင္း အရာ သတင္းေတြကုိ ထုတ္ျပန္ေပးလုိ႔ရလား။ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

အယ္ဒီတာ၏အေျဖ။

မဂၤလာပါ၊ မိတ္ေဆြ ေပါင္းဖုိ႔အေၾကာင္းအရာသတင္းေတြကုိ ထုတ္ျပန္ေပးလုိ႔ ေတာ့ရေပမဲ့၊ မင္းရဲ႕လွ်ိ႕ဝွက့္ပုဂလ္ေရးရားအေၾကာင္းအရားကိစရပ္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္မတုိ႔က မင္းလုိတာကုိ အရင္မွတ္ထားမယ္။ ကူမင္းရွိတကသုိလ္အခ်ဳိ ့က ျမန္မာ ဘာသာရပ္ သင္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ရွိတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈပြဲ နဲ႔အစားအစာျပပြဲေတြကုိ က်င္းပေလ့ရွိတယ္။ တကယ္လုိ႔ ပြဲေတြကုိ က်င္းပရင္ ကြၽန္မတုိ႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကေန မင္းဆီိ အခ်ိန္နဲ႔ လိပ္စာကုိ အေၾကာင္းၾကားမယ္။ ပြဲသြားရင္ အစားအစာ ကုိ ျမည္းၾကည့္လုိ႔ ရတယ္၊ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ေပါင္းလုိ႔ရပါတယ္ရွင္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္