ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ေနရာ ၈ ခုတြင္ ဂ်င္ဂုိပင္ကုိ မိသားစုႏွင့္ သြားၾကည့္ၾကစု

2016-10-31 16:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

2013025938111_副本

(ေရာင္စံုတိမ္တံတားမိုးဦးသဇင္) ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဂ်င္ဂုိပင္ကုိ ၾကည့္႐ႈသည့္ ရာသီ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်င္ဂုိပင္ကုိ ၾကည့္႐ႈသည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဂ်င္ဂုိပင္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈသည့္ ေနရာမ်ားကုိ စုစည္းေပးပါသည္။ မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အတူတူသြားၾကစုပါ။

ကူမင္းရကၡပင္ ဥယ်ာဥ္။

ကူမင္း ရကၡပင္ဥယ်ာဥ္က ကူမင္းၿမိဳ႕ဗဟုိႏွင့္ ကီလုိမီတာ (၁၂) ကြာေဝးပါသည္။ ဤဥယ်ာဥ္ ထဲတြင္ ဂ်င္ဂုိပင္မ်ား ႏွင့္ ေမပယ္ပင္မ်ားကုိ စုိက္ထားသည့္ ရိပ္သာလမ္း ရွိပါသည္။ ဝင္ေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္ ယြမ္ (၁၀) ေပးသည္။

လိပ္စာ။ ဖန္လံုရပ္ကြက္ ယူနန္စုိက္ပ်ဳိးေရးတကၠသုိလ္ နားတြင္

ခရီးစဥ္။ ဘ္စကား အမွတ္ ၁၂၈ သုိ႔မဟုတ္ အမွတ္ ၆၁ စီးၿပီး အမွတ္ ၁၂၈ ေျပာင္းစီသည္။ အမွတ္ ၁၀၀ စီးၿပီး အမွတ္ ၉ ေျပာင္းစီးသည္။

ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာသတင္းေထာက္ေက်းရြာ ဂ်င္ဂုိပင္မ်ား

ဂ်င္ဂုိပင္မ်ားသည္ ဆင္ျခင္ဖံုးတြင္ တည္ရွိေန၍ ရိပ္သာ၊ တုိက္ႀကီး၊ ေတာေတာင္တုိ႔ႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္လာၿပီး တမူထူးျခား လ်က္ရွိပါသည္။

လိပ္စာ။ ကူမင္း အန္နင္ၿမိဳ႕ ေအာက္လင္ဖီခက္ လမ္းမႀကီးႏွင့္ စမာလံခ်ီ လမ္းမႀကီးတုိ႔မွ ဆံုရပ္

ခရီးစဥ္။ ဘ္စ္ကား အမွတ္ ၁၇ သုိ႔မဟုတ္ ကူမင္းၿမိဳ႕- အန္နင္ၿမိဳ႕ ခရီးသြားဘတ္စ္ကားကုိ စီးၿပီး ဂ်င္ဂုိပင္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္၊ ယာဥ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ေမာင္းသြားႏုိင္ပါသည္။

က်င္းကြမ္လမ္း

ကြမ္ဖူလမ္း ခုိင္ေရႊပန္းျခံမွ က်င္းကြမ္လမ္းသုိ႔ သြားပါက က်င္းကြမ္လမ္းေဘးတြင္ ဂ်င္ဂုိပင္မ်ား စုိက္ထားပါသည္။

ခရီးစဥ္။ ေရွာင္းရွီးမိန္တြင္ ဘ္စ္ကား အမွတ္ ၁၆၀ စီးလွ်င္ တုိက္ရုိက္ေရာက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္ ကုိယ္တုိင္းေမာင္းသြားသည္။

သကြမ္းဥယ်ာဥ္ ဂ်င္ဂုိပင္မ်ား။

မီတာ (၅၀) ရွည္သည့္ ဂ်င္ဂုိပင္ရိပ္သာလမ္း သကြမ္းဥယ်ာဥ္တြင္ ရွိသည္။ ဝင္ေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္ ယြမ္ (၂၀) ေပးသည္။

လိပ္စာ။ ရွီးစန္းရပ္ကြက္ သကြမ္းလမ္း အမွတ္ ၇၂

ခရီးစဥ္။ ဘ္စ္ကား အမွတ္ ၁၀၀၊ ၂၂၊ ၄ စသည္တုိ႔ စီးႏုိင္ပါသည္။ ယာဥ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေမာင္းသြားႏုိင္ပါသည္။ ယာဥ္မ်ား ရပ္ကြင္း ရွိသည္။

ယူနန္ ဆရာအတတ္သင္ တကၠသုိလ္ ခ်န္ကုမ္ ေက်ာင္းခဲြ။

ယူနန္ ဆရာအတတ္သင္ တကၠသုိလ္ ခ်န္ကုမ္ ေက်ာင္းခြဲတြင္ လမ္းေဘး ႏွစ္ဘက္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အေဆာင္ ေရွ႕တြင္ ဂ်င္ဂုိမ်ားကုိ စုိက္ထားပါသည္။

လိပ္စာ။ ခ်န္ကုမ္ လ်မ္တာလမ္း

ခရီးစဥ္။ ေျမေအာက္ရထား အမွတ္ ၁၊ ၂၊ သုိ႔မဟုတ္ ဘ္စ္ကား အမွတ္ ၁၇၀၊ ၂၁၉၊ ၂၁၆ ကုိ စီးႏုိင္ပါသည္။ ယာဥ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေမာင္းသြားႏုိင္ပါသည္။ ယာဥ္မ်ား ရပ္ကြင္း ရွိ သည္။

ရွီးဟြာဥယ်ာဥ္။

အခမဲဥယ်ာဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဂ်င္ဂုိပင္မ်ားစြာကုိ စုိက္ထားပါသည္။

လိပ္စာ။ ရွီးပါရွီးဟြာလမ္း

ခရီးစဥ္။ ဘ္စ္ကား အမွတ္ ၄၊ ၈၀၊ ၉၅၊ ၁၈၃၊ ၂၀၃၊ ၂၃၃ ကုိ စီးႏုိင္ပါသည္။

20130256092222_副本1

ယူနန္တကၠသုိလ္ ၿမိဳ႕ထဲေက်ာင္း။

လိပ္စာ။ ၁၂၁ လမ္း

ခရီးစဥ္။ ၁၂၁ လမ္းက တစ္ဘက္သြားလမ္းျဖစ္သည္။

翠湖银杏1_副本

အစိမ္းကန္(Green Lake)။

လိပ္စာ။ အစိမ္းကန္ ေတာင္လမ္း အမွတ္ ၆၇ (ယူနန္တကၠသုိလ္ အေပါက္ဝ ဆန႔္က်င္ ဘက္)

ခရီးစဥ္။ ဘ္စ္ကား အမွတ္ ၁ စီးၿပီး ယူနန္တကၠသုိလ္ မွတ္တုိင္မွာ ဆင္းသည္ ၊ သုိ႔မဟုတ္ အမွတ္ ၁၀၁ စီးၿပီး အစိမ္းကန္ မွတ္တုိင္မွာ ဆင္းသည္။ ဘ္စ္ကား အမွတ္ ၄၊ ၅၊ ၂၆၊ ၆၉၊ ၈၃၊ ၉၆တုိ႔ကုိ စီးၿပီး ပုိင္ေဟြ Shoppinf Mall မွာ ဆင္း၍ လမ္းေလ်ာက္သြားသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္