သက္ႀကီးရြယ္အုိကန္ေတာ့ပြဲကုိ ႀကိဳဆုိ၊ ယူနန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု၏ ဓေလ့ထံုးစံကုိ ေျပာျပ

2016-10-10 18:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ သက္ႀကီးရြယ္အုိကန္ေတာ့ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ႀကိဳဆုိခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲေတာ္သည္ ရာဇဝင္သမုိင္း အႏွစ္(၁၀၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ တရုတ္သကၠရာဇ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျဂႏၶမာပန္းပြဲေတာ္၊ ေနရာအျမင့္သုိ႔တက္ျခင္းပြဲေတာ္ စေသာ အေခၚအေဝၚလည္း ရွိပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏွစ္ တရုတ္သကၠရာဇ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ကုိ တစ္ျပည္လံုး၏ သက္ႀကီးရြယ္အုိပြဲေတာ္ ျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း တုိင္းရင္းသားလူးမ်ဳိးစု အမ်ားဆံုးေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္၍ လူးမ်ဳိးစု တစ္မ်ဳိးသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိကုိ ေလးစားေသာ ရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံ ရွိေလပါသည္။

100916073515f64eb52b4b0557

ပုယီလူမ်ဳိး၏ “သက္ႀကီးရြယ္အုိအိမ္”။

“သက္ႀကီးရြယ္အုိအိမ္” ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ပုယီလူမ်ဳိး၏ အႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားဆံုးေသာ ပူေဇာ္ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေလပါသည္။

20070241330

ဘုိင္လူမ်ဳိးသက္ႀကီးရြယ္အုိသည္ ထမ္းစင္ယာဥ္ စီးျခင္း။

ဘုိင္လူမ်ဳိး၏ သက္ႀကီးရြယ္အုိေလးစားပြဲကုိ တရုတ္သကၠရာဇ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပပါသည္၊ ဤပြဲေတာ္တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ အသက္ (၇၀)ႏွစ္ႏွင့္ အသက္ (၇၀)ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိ ထမ္းစင္ယာဥ္ျဖင့္ ထမ္းေလပါသည္။

20091118-134940626

က်င္းေဖာလူမ်ဳိး၏ “သက္ႀကီးရြယ္အုိေလးစားပြဲ”။

က်င္းေဖာလူမ်ဳိးသည္ တစ္ႏွစ္ ေဆာင္းကူးရာသီ အစပုိင္းတြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ “သက္ႀကီးရြယ္အုိေလးစားပြဲ”ကုိ က်င္းပ၍ လူငယ္မ်ားသည္ တူမီးေသနတ္ပစ္ျခင္း၊ ေျဗာက္အုိးေဖာက္ျခင္း၊ “သက္ႀကီးရြယ္အုိေလးစားအက” က၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိ မိမိ၏အိမ္သုိ႔ ဖိတ္ၾကား လ်က္ရွိသည္။

xin_59308060312327031014727

ဟာညီလူမ်ဳိး၏ သက္ႀကီးရြယ္အုိေလးစားပြဲေတာ္။

ဟာညီလူမ်ဳိး၏ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေလးစားပြဲေတာ္သည္ တစ္ႏွစ္ တရုတ္သကၠရာဇ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

001d7d753a6a0abe8d0a2b

တိဗက္လူမ်ဳိးသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိစလံုးကုိ ေလးစားျခင္း။

တိဗက္လူမ်ဳိးသည္ မိမိ၏ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ မသိေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိ စလံုးတုိ႔ကုိ ေလးစားျခင္း ရည္မွန္းမႈ ရွိေလသည္။

19300001352706131538941794316_950

တုိင္လူမ်ဳိးသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိကုိ လုပ္ေကြၽးရန္ ဆႏၵရွိျခင္း။

တုိင္လူမ်ဳိးအတြက္ အိမ္ေထာင္ခြဲၿပီး ျဖစ္ေသာ ညီအစ္ကုိမ်ားသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ လုပ္ေကြၽးရန္ ဆႏၵရွိေလသည္၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိသည္ သားသမီး ဘယ္သူမဆုိ လုိက္၍ ေနထုိင္သည္ ရပါသည္၊ သားသမီး မရွိလွ်င္ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ားထံ သြား၍ မွီခုိသည္လည္း ရပါသည္။

21263Tc7-0

လားဟုိလူမ်ဳိးသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိကုိ ေလးစားခ်စ္ၾကည္ျခင္း။

လားဟုိလူမ်ဳိး သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားသည္ ေနေရာင္ခ်ည္ ႂကြယ္ဝေပါမ်ား၍ ေႏြးေထြးသက္သာေသာ အခန္းတြင္ ေနထုိင္သည္။ ေဆာင္းရာသီ နံနက္တြင္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားသည္ အိပ္ရာထၿပီးေနာက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အတြက္ ဟင္းလ်ားမ်ာကုိ အဆင္သင့္ျဖစ္၍ ပြဲေတာ္ေရာက္လွ်င္ အရက္ေကာင္းႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ေကာင္း မ်ားကုိ အရင္တုိက္လ်က္ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္