ဘဲကင္စားၿပိဳင္ပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕ရီလ်န္ခရုိင္တြင္ က်င္းပ

2016-09-24 20:28 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 

6c626db1b6af1950a24a43

6c626db1b6af1950a24a44

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) “ယူနန္ျပည္နယ္ နာမည္ေက်ာ္ေသာသေရစာမ်ား ႏွင့္  အမ်ဳိးသားအစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲ၊ ရီလ်န္ခရုိင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဘဲကင္ႏွင့္ အစားစာျပပြဲ” ကုိလည္း စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၊ ရီလ်န္ခရုိင္ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လူသည္ ဘဲကင္စားရန္ ပုိင္ဆုိင္ၾကပါသည္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လူသည္ ဘဲကင္ကုိ အခ်ိန္တူစားၾကခဲ့၍ ဘဲကင္စားျခင္းအျမန္ဆံုးျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုးေသာအကြၽင္းအက်န္ရသူသည္ ခ်န္ပီယံရႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ရီလ်နခရုိင္္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဘဲကင္ႏွင့္အစားအစာျပပြဲသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ သေရစာမ်ားႏွင့္  အမ်ဳိးသားအစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲ၏ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါ၍ ရီလ်န္ နာမည္ေက်ာ္ေသာသေရစာေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္ပြဲ၊ ဘဲကင္စားၿပိဳင္ပြဲ၊ ဘဲကင္ကင္္နည္းၿပိဳင္ပြဲစသည့္ လႈပ္ရွာမႈ မ်ားကုိ အခ်ိန္တူက်င္းပပါသည္။

6c626db1b6af1950a24a45

မီဒီယာ သတင္းေထာက္ ဘဲကင္စားရန္ ခံစားၿပိဳင္ပြဲ၊ ဌာနရံုးအဖြဲ႕ၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တည္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ထုိဘဲကင္စားၿပိဳင္ပြဲသည္ ပါဝင္ပါသည္။ ၎တုိ႔အနက္၊ အဖြဲ႕အစည္းၿပိဳင္ပြဲမွာ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၀) ဦးပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သက္ (၁၈)ႏွစ္ အထက္မွ (၆၀) ေအာက္ ျဖစ္၍ က်န္းမားေရးေကာင္သည့္လူသည္ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

ဘဲကင္ကင္နည္းၿပိဳင္ပြဲမွာ အထူဆု (၈)ခု၊ ေရႊဆု(၁၀)ခု၊ ေငြဆု(၁၂)ခုကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္သူမ်ားသည္ မီးဖုိ၊ ေလာင္စာ၊ ဘဲစသည္တုိ႔ကုိ မိမိျပင္ဆင္၍ ဘဲအေလးခ်ိန္သည္ (၁၁၅၀)ဂရမ္မွ (၁၂၅၀)ဂရမ္အထိ ျဖစ္ၿပီး ရီလ်န္ထြက္မာဘဲ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္