ပထမအႀကိမ္ “One Belt One Road•Colorful Yunnan” ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Rally ၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပ

2016-08-31 16:06 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ပထမ အႀကိမ္ “One Belt One Road· Colorful Yunnan” ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Rally ၿပိဳင္ပြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဟုိင္ကိန္ စည္းေဝးခန္းးမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထုိေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Rally ၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ထြက္၍ လာအုိႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာဖူႏုိင္ငံ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံ (၅)ႏုိင္ငံကုိ လည္ပတ္ၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ျပန္ေျပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိခရီးစဥ္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၊ ေတာင္အာရွရွိ အာဆီယံ ဗဟုိေဒသကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကီလုိမီတာ (၈)ေထာင္ခန႔္ ရွည္ၾကာၿပီး (၁၉)ရက္ၾကာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိၿပိဳင္ပြဲကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ကာယဗလဌာန၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေတာင္အာရွ စီးပြာေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေကာ္မတီ တုိ႔သည္ ဦးစီး က်င္းပ၍ ေပက်င္း ေကာင္တိမ္ ကာယဗလ ယဥ္ေက်းမႈ ကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ တာဝန္ က်င္းပပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အဖြဲ႕သည္ ေတာျဖတ္ေက်ာ္ယာဥ္ (၄၅)စီးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း၍ အဖြဲ႕ဝင္သည္ ဖေရာ္ဖယ္ရွင္နယ္ ၿပိဳင္ေမာ္ေတာ္ဆရာ၊ ကုန္သြယ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္၊ ကာယဗလ အသင္း ကုိယ္စားလွယ္၊ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ တာဝန္ခံႏွင့္ မီဒီယာ သတင္းေထာက္ မ်ားစသည့္ လူ (၁၄၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျဖတ္ေက်ာ္မည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီး(၂၀)ခန႔္ကုိ မိမိႏုိင္ငံအတြင္း ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ၾကားပါသည္။

ထုိၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပစဥ္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲ၊ ကုန္သြယ္ေရး ဖလွယ္ပြဲႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္ ေလ့လာ မႈကုိ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္လံုး က်င္းပပါသည္။ ကုန္းသြယ္ေရး ႏွီးေႏွာ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလလမ္ပူ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ႏွင့္ လာအုိႏုိင္ငံ ဗီယင္က်န္း၌ ခြဲျခား က်င္းပမည္။ ကုန္သြယ္ေရး ဖလွယ္ပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တာခ်ီလိတ္ ႏွင့္ စင္ကာဖူႏုိင္ငံစသည့္ ေနရာတြင္ က်င္းပမည္။

“One Belt One Road·Colorful Yunnan” ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Rally ၿပိဳင္ပြဲက ယူနန္ျပည္နယ္သည္ “One Belt One Road” စီမံကိန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အေရးပါေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔၏ ကုန္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စႀကၤန္ကုိ ထူေထာင္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား အၾကားတြင္ က အသီးသီး၌ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးကုိ တုိးတက္ ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ လမ္းခရီး တစ္ေလွ်ာက္လံုး ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ ကာယဗလ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စံနစ္ကုိ ျဖစ္လာပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္