ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေတာမႈိစားေသာ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လွ်င္ ေစြမုဟြား ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာတြင္ ညလံုးေပါက္ လူမ်ားရွိ္

2016-08-02 16:35 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1_副本

ေတာမႈိသည္ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္ခ်

2_副本

ေတာမႈိေကာင္းကုိ ၾကံဳေတြ႕ ကုန္သည္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစ

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေစြမုဟြား ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အတြင္း အႀကီးဆံုးေသာ ေတာမႈိလက္ကား ေစ်းကြက္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္ အေယာက္ (၁)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရး အေရအတြက္သည္ တစ္ျပည္နယ္လံုး၏ ၉၀% ရွိတစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ၇၀% ရွိေၾကာင္း။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံ၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ စေသာ ပင္လယ္ရပ္ျခားေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းဝယ္ေသာ ေတာမႈိ၏ ၆၀% ရွိ၍ ဤေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာမွ လာေၾကာင္း။ ေစ်းကြက္ကုိ လူသိမ်ား ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္တြင္ တရုတ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၊ ရွင္းေက်န္း၊ ဟူေဗ စေသာ အျခားျပည္နယ္မ်ားမွ လာေသာ ကုန္သည္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္သုိ႔ လာေတာမႈိေရာင္းသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟူေဗ၏ Sparnassus crispa၊ စီခြၽမ္၏ Boletus၊ ေကြ႕က်ဴး၏ Boletus၊ တရုတ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၏ Matsutake၊ ရွင္းက်မ္း၏ Morehella esculenta မ်ားကုိ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေစ်းကြက္တြင္ ေတာမႈိ အတန္ (၃.၄) ေသာင္းကုိ ေရာင္းဝယ္ခဲ့ ေရာင္းဝယ္ေရး ေငြေၾကးသည္ ယြမ္(၆.၂) ဘီလ်ံ ရွိေၾကာင္း၊ တစ္တန္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း ယြမ္ (၁၈.၂)ေသာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းဇယားကိန္းကဏန္း အရ သရွိရပါသည္။

3_副本

ဤေတာမႈိေစ်းကြက္သုိ႔ သြားလွ်င္ မုိးမလင္းမီ သြားရမည္။ အခ်ိန္တြင္ Boletus aereus၊ Russula virescens၊ Termite Mushroom၊ Matsutake၊ Chanterelle စေသာ ေတာမႈိအမ်ဳိး (၂၀)ေက်ာ္သည္ ေက်ာင္းထံုး၊ နန္ဟြာ၊ တလီ၊ ထိန္ခြၽန္း၊ ရွမ္းေကလီလာ စေသာေနရာ လာ ေစ်းကြက္သုိ႔ ေရာင္းခ်သည္။ ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားသည္၊ ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း သက္သာသည္။

4_副本

ေတာမႈိ ေဟာ့ေပါ႔သည္ အရသာေကာင္း

6_副本1

ကုန္သည္မ်ားသည္ မီးေရာင္ေအာက္တြင္ ေတာမႈိကုိ ရြယ္ခ်ယ္ေန

ႏွစ္ မုိးေရသည္ ပုိမ်ား ေသာေၾကာင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာတြင္ တစ္ေန႔ ေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏသည္ အတန္(၁၅၀)မွ အတန္(၂၀၀) ရွိေၾကာင္း။ ပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ နည္းပါး ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းသည္ မႏွစ္က အခ်ိန္တူ ကာလထက္ နဲနဲသက္သာသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ ဒုတိယ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ေခ်အုိက္လိသည္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

5_副本

Sparassia crispa သည္ ေစ်းႀကီးေသာ ေတာမႈိတစ္မ်ဳိးျဖစ္

ေစြမုဟြား ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာတြင္ လတ္ဆတ္ေသာ ေတာမႈိမ်ားကုိ ေရာင္းခ်သည္၊ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ေတာမႈိအေခ်ာကုိင္ျခင္း၊ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ကုမဏီလည္း အမ်ားႀကီးရွိသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ “ယူနန္ ေတာမႈိ”၏ စားသံုးမႈ ပမာဏသည္ ၁၀%ျဖစ္ေသာ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ တုိးလာျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္သည္ “ယူနန္ ေတာမႈိ” အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ တစ္ႏွစ္ “ယူနန္ ေတာမႈိ”၏ ထြက္ကုန္ အေရအတြက္သည္ အတန္ (၈)ေသာင္း ရွိတစ္ႏွစ္ ထြက္ကုန္ တန္ဖုိးသည္ ယြမ္(၆.၇၈)ဘီလ်ံ ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္