တရုတ္ နဂါးေလွ တံခြန္စုိက္ ၿပိဳင္ပြဲ (ကူမင္း•တိန္းကန္)ကုိ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပ

2016-08-01 17:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတားမုိးဦးသဇင္) ကူမင္းၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မတီ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီသည္ “၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ နဂါးေလွ တံခြန္စုိက္ ၿပိဳင္ပြဲ (China Longzhou Tournament) ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္း”ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ နဂါးေလွ တံခြန္စုိက္ ၿပိဳင္ပြဲ (ကူမင္း•တိန္းကန္)ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဟုိင္ကိန္ ေရကာတာ၊ တိန္းကန္ ေဆာင္ဟုိင္ကန္တြင္ က်င္းပမည္ဟု အဆုိပါ စီမံကိန္းထြဲတြင္ ရွင္းလင္ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရုိးရာေသာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဆက္ခံ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ ႂကြယ္ဝေသာ တိန္းကန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တိန္းကန္ ျပဳျပင္သည့္ ေအာင္ျမင္ခ်က္ မ်ားကုိ ျပည့္ဝစြာ ျပသႏုိင္ရန္၊ ကုန္ျပင္ျမင့္ရွိ မိခင္ေရကန္-တိန္းကန္ကုိ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ “တိန္းကန္ ဝုိင္းပတ္သည့္ အာကစား အပန္းေျဖေရးလုပ္ငန္း”ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေျပျပစ္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္း ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ကုန္းျပင္ျမင့္ရွိ အားကစား အပန္းေျဖသည့္ ၿမိဳ႕ျပ၏ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပသရန္၊ တရုတ္ နဂါးေလွ တံခြန္စုိက္ ၿပိဳင္ပြဲ (ကူမင္း•တိန္းကန္)ကုိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ CCTV 5 တြင္ ထုိၿပိဳင္ပြဲကုိ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိၿပိဳင္ပြဲသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အုပ္စုႏွင့္ လူငယ္အုပ္စုကုိ ခြဲျခားထား၍ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပပါသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕မွာ အမ်ဳိးသား (၂၂) ဦး ေလွေလွာ္ မီတာ(၁၀၀)၊ မီတာ (၂၀၀)၊ မီတာ (၅၀၀)၊ အမ်ဳိးသမီး (၁၂)ဦး ေလေလွာ္ မီတာ(၁၀၀)၊ မီတာ (၂၀၀)၊ မီတာ (၅၀၀)ကုိ ခြဲျခားပါေၾကာင္း၊ လူငယ္အုပ္စုမွာ အမ်ဳိးသား (၁၂) ဦး ေလွေလွာ္ မီတာ(၁၀၀)၊ မီတာ (၂၀၀)၊ မီတာ (၅၀၀)၊ အမ်ဳိးသမီး (၁၂)ဦး ေလေလွာ္ မီတာ(၁၀၀)၊ မီတာ (၂၀၀)၊ မီတာ (၅၀၀)ကုိ ခြဲျခားပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ၿပိဳင္ႃပြဲစဥ္ တစ္ခုခ်င္းတြင္ ေရွ႕တန္း (၆) ေနရာ ရရွိသည့္ အုပ္စုႏွင့္ အုပ္စုအသီးသီးတြင္ ေရွ႕တန္း (၆) ေနရာ ရရွိသည့္ အုပ္စုအား ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္