ယူနန္ျပည္နယ္ မွ လုပ္ငန္း ၁၂ ခုသည္ လတ္ဆတ္သည့္ Matsutake မ်ားကုိ တင္ပုိ႔ခြင့္ ရရွိ

2016-07-05 16:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမ အႀကိမ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ လတ္ဆတ္ေသာ Matsutake မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Matsutake တင္ပုိ႔ခင့္ ရရွိသည့္ လုပ္ငန္း (၁၂)ခုသာ ရွိပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ စားသံုးႏုိင္သည့္ မုိ အမ်ဳိးအစားသည္ အႂကြယ္ဝဆံုးေသာ ေဒသ ျဖစ္ပါ၍ မ်ားျပားေသာ ေတာမုိ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ စားသံုရန္ ႏွစ္စဥ္ ထြက္သည့္ လတ္ဆတ္ေသာ ေတာမုိ၏ ပမဏသည္ တန္ေပါင္း တစ္သိန္း ေလာက္ ရွိပါ၍ ယြမ္ ႏွစ္ဘီလီယံ တန္ပါေၾကာင္း၊ စားသံုး ရန္ ေတာမုိမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ Matsutakeသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေစ်းကြက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ မုိးမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆ ပါ ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

ယူနန္ျပည္နယ္က Matsutake မ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ တင္ပုိ႔သည့္ ျပည္နယ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ပုိ႔ကုန္ ပမာဏသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး စုစုေပါင္း ပမဏ၏ ၇၀% ရွိ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သြင္းကုန္ ပမာဏ၏ ၄၀% ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေမ်ာက္ေမွာက္ကာလတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ Matsutake လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ခုတည္း လတ္ဆတ္ေသာ Matsutake ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမွ အေခ်ာကုိင္လုပ္ငန္းသုိ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာ ပါေၾကာင္း၊ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီသည္ Matsutake ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း သိရွိ ရပါ သည္။

  ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သည္ အသင္း၊ Matsutake လုပ္ငန္း အသင္းခြဲ၊ ဒါရုိက္တာအဖြဲႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ ခုိင္ယူခူ ကုန္သြယ္ေရး ကုမြဏီ လီမီတက္၊ ယူနန္ ကြၽင္ေရြ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ကုမၸဏီ လိမီတက္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ (၁၂)ခုသည္ လတ္ဆတ္ေသာ Matsutake တင္ပုိ႔ခင့္ ရရွိေၾကာင္း၊ တီခ်င္ ျပည္နယ္ခြဲ ျပည္ပသုိ႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ လီမီတက္၊ ခ်န္ကုမ္ စမ္းရယ္ စားကုန္ေသာက္ကုန္ ကုမၸဏီ လီမီတက္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ ()ခုသည္ Matsutake ထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပုိ႔ခြင့္ ရရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္